12-12-2016 r.

Wielkopolska mlekiem i miodem płynąca


Pod tym tytułem Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje wystawę podsumowującą całoroczny cykl spotkań i imprez promujących wielkopolskie produkty. Hasło „Wielkopolska mlekiem i miodem płynąca” odwołuje się do różnorodności wielkopolskiego rolnictwa i tą różnorodność chcemy pokazać. Wystawa odbędzie się 14 grudnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i towarzyszyć będzie Gali Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Do udziału w wystawie i zaprezentowaniu swojej oferty zaprosiliśmy rolników zajmujących się sprzedażą bezpośrednią oraz przetwórców, którzy bazują na produktach pochodzących z wielkopolskich gospodarstw. W ten sposób chcemy pokazać różnorodność wielkopolskiego rolnictwa i nasze bogate tradycje regionalne.

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku ułatwiły rolnikowi sprzedaż bezpośrednią produktów, które wytworzył w swoim gospodarstwie, dla wielu małych gospodarstw jest to szansa na rozszerzenie działalności i poprawę sytuacji ekonomicznej, konsumenci natomiast zyskują pewność, że zakupione produkty są naturalne, zdrowe i przygotowane w tradycyjny sposób.

Wystawa towarzyszyć będzie Konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 120-lecia samorządu rolniczego na ziemiach polskich oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych. Będzie to tym samym sposobność do promocji wielkopolskiego rolnictwa i rodzimych produktów wśród uczestników konferencji z całej Polski.

Wystawa realizowana jest w ramach środków z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Wielkopolskim i ma na celu promocję lokalnych produktów oraz propagowanie sprzedaży bezpośredniej jako formy dodatkowej działalności dla rolników.

Logo projektu
Powrót