13-12-2016 r.

V Konferencja Samorządu Rolniczego

W dniu 9 grudnia w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odbyła się V Konferencja Samorządu Rolniczego nt. „Aktualna sytuacja w rolnictwie; rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
W konferencji tej wzięli udział przedstawiciele Izb Rolniczych z całej Polski.
Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Delegaci Rady powiatowej WIR w Kole; Przewodniczący Michał Wróblewski, Sławomir Makarowicz, Mirosław Serafinowicz i Zbigniew Sewaściukiewicz.


To cykliczne spotkanie organizowane przez KRIR jest płaszczyzną do wymiany poglądów i dyskusji pozwalającej na skuteczne rozwiązywanie problemów dotyczących poprawy życia na wsi. W tegorocznej konferencji udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Ryszard Zarudzki oraz szefowie jednostek agencji działających na rzecz rolnictwa.


Podczas konferencji poruszono wiele zagadnień między innymi likwidacje szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych czy szkód łowieckich, ubezpieczenia upraw, kwestie opodatkowania działalności rolniczej i środków do produkcji rolnej.
Delegacja Wielkopolski przestawiła stanowiska Wielkopolskiego Samorządu przyjęte ma Walnym Zgromadzeniu Izby w dniu 28 listopada, poruszyła kwestie sprzedaży bezpośredniej jak również zmian w ustawie o Izbie Rolniczej.


Wiceminister Ryszard Zarudzki odpowiedzialny w Rządzie za wprowadzanie PROW 2014-2020 przedstawił założenia programu i terminy kolejnych naborów wniosków oraz odpowiadał na zadawane pytania.
Minister Krzysztof Jurgiel przyjął wiele cennych uwag, co do konkretnych rozwiązań przygotowywanych przez resort w ustawach i rozporządzeniach i zobowiązał się do wniesienia poprawek zgodnie z sugestiami Samorządu Rolniczego.


Konferencja taka jest bardzo dobrą formą wpływu Samorządu Rolniczego na kształtowanie polityki rolnej Państwa, ponieważ uwagi nasze trafiają bezpośrednio do decydentów odpowiedzialnych za tworzenie rozwiązań prawnych. Jednakże wielość tematów i chaotyczne ich przedstawianie powoduje, że gro problemów umyka uwadze i nie znajduje odzwierciedlenia w przyszłych działaniach, dlatego konieczna jest zmiana formuły tych spotkań i usystematyzowania dyskusji tak, aby w przyszłości takie konferencje kończyły się wymiernymi efektami i dawały satysfakcje z naszej działalności.

Beata Włodarczyk
Michał Wróblewski

Powrót