15-12-2016 r.

Uwaga!!! Obowiązek wykonania spisów zwierząt do końca roku

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi identyfikacji i rejestracji zwierząt, ich posiadacze mają obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. Dla dokonania spisów bydła i świń wykorzystuje się wzory przeznaczone dla owiec lub kóz, odpowiednio je oznaczając. W przypadku bydła należy podać numer siedziby stada, datę dokonania spisu, wypisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym rogu wpisać wyraz „BYDŁO” oraz nie zapomnieć o podpisie. W przypadku świń wpisujemy tylko numer siedziby stada bez wypisywania okienek z numerami zwierząt. Wpisujemy datę, w prawym górnym rogu wyraz „ŚWINIE”, a nad miejscem na podpis podajemy łączną ilość zwierząt przebywających w stadzie na dzień spisu i składamy podpis.
Wzory wypełnienia spisów przedstawione są poniżej:

Bydło Świnie

Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót