16-12-2016 r.

Jubileuszowa Gala Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W środę 14 grudnia 2016r., dokładnie w kolejną rocznicę uchwalenia przez Sejm RP II kadencji ustawy o izbach rolniczych, Wielkopolska Izba Rolnicza świętowała Jubileusz 120 lat utworzenia i 20 lat reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce. Uroczysta Gala wieńcząca rok jubileuszowych obchodów odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Na uroczystość zjechało blisko tysiąc osób z kraju i zagranicy. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz w osobach Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk oraz przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego. Zaproszenie przyjęli również: Stanisław Kalemba- Poseł na Sejm RP od I-VII kadencji, Stanisław Stec- Poseł na Sejm od II-VII kadencji, Józef Waligóra- honorowy Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich instytucji pracujących w otoczeniu rolnictwa, między innymi: Krzysztof Adamkiewicz- Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, Wojciech Perczak- Dyrektor OT ANR, Bogdan Fleming- Dyrektor OT ARR w Poznaniu, Adam Stanisław Minkowski- Dyrektor OR KRUS w Poznaniu, a także przedstawiciele władz Poznania- Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski i Jan Marek Stachowiak- Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. W licznym składzie stawiły się delegacje z czternastu izb rolniczych z kraju, na czele z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych- Panem Wiktorem Szmulewiczem. Ze świata nauki swoją obecnością zaszczycił nas m.in. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak- były Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Piotr Goliński- Kierownik Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP w Poznaniu. Specjalnie na uroczystość przyjechali z Dolnej Saksonii przedstawiciele tamtejszej Izby Rolniczej: Klaus-Jürgen Hacke- Prezes Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w latach 1991-1999, Fritz Stegen- Prezes Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w latach 2000-2008 oraz Hans Georg Hassenpflug- Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej.

Gala Jubileuszowa była znakomitą okazją do uhonorowania wieloletnich działaczy izbowych, osób które tworzą Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz przyczyniają się do rozkwitu polskiego i wielkopolskiego rolnictwa. Na wniosek WIR, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” następującym osobom:

Z kolei odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, odznaczenia nadawane osobom, instytucjom i organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego- Pan Krzysztof Grabowski wyróżniając Wielkopolską Izbę Rolniczą. Odznakę tę odebrali także Józef Waligóra, pierwszy prezes WIR i KRIR oraz Zbigniew Gąsior – Prezes byłej Leszczyńskiej Izby Rolniczej oraz Członek Zarządu WIR I-IV kadencji.


Najwyższe wyróżnienie Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod nazwą „Medalion im. dr. Aleksandra hr. Szembeka“ Zarząd WIR wręczył następującym osobom:

W czasie uroczystości wręczone zostały również pamiątkowe medale 20-lecia, które za współpracę z samorządem rolniczym otrzymali: prof. dr hab. Teresa Majewska, Genowefa Feldgebel, Elżbieta Bryl, Olgierd Wajsnis, Kazimierz Kubczak, Marek Adamczak, Janusz Frąckowiak, Andrzej Pikosz, Janusz Buchowski, Henryk Szymański, Gerard Tomiak, Piotr Halasz, Mariusz Zgaiński, Antoni Kłak, Roman Bartkowiak, Dorota Jaśkowiak, Michał Wróblewski, Mirosław Serafinowicz, Piotr Bednarkiewicz, Aleksander Miszkieło, Wiktor Stefański, Wawrzyn Nowak, Narcyz Perz, Marian Dolata, Michał Krotoszyński, Ernest Iwańczuk, Andrzej Janicki, Krzysztof Urbas, Stefan Kominek, Barbara Tomaszewska, Henryk Bartczak, Henryk Kowalski, Zenon Olejniczak, Paweł Waleriańczyk, Wojciech Woźniak, Bożena Frankowska, Michał Sztuder i Ryszard Kołodziej.

Pamiątkowe medale 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały: Irena Frąszczak, Honorata Kozłowska, Regina Rybarczyk, Wanda Waleriańczyk, Beata Pawlak i Danuta Plucińska.


Przygotowane specjalnie na tę uroczystość pamiątkowe medale 120-lecia samorządu rolniczego w Polsce otrzymali Przewodniczący Rad Powiatowych WIR, delegacje z 14 wojewódzkich izb rolniczych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, członkowie delegacji Izby Rolniczej Dolnej Saksonii oraz partnerzy medialni uroczystości.

Podczas Gali Jubileuszowej nie zabrakło także akcentów artystycznych. Piękną oprawę uroczystości zapewniły Zespoły: „ŁANY” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zespół „FURMANY” z gminy Ostrów Wlkp. Swój program satyryczny zaprezentował znany felietonista, tekściarz, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor- Pan Krzysztof Daukszewicz. Wszystkie występy spotkały się z ciepłym przejęciem zebranej publiczności.

Gala była zwieńczeniem roku jubileuszowego obchodów 20-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej po jej reaktywacji w 1996 roku. Przez cały miniony rok odbywały się uroczystości subregionalne, różne konferencje, spotkania ze środowiskami rolniczymi, które nie tylko podsumowywały wydarzenia na przestrzeni 20 lat, ale także pozwalały dokładniej poznać działania, jakie Wielkopolska Izba Rolnicza podejmuje na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.


Gospodarzami uroczystej Gali byli: honorowy Prezes WIR Józef Waligóra oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Należy tutaj dodać, że Józef Waligóra był pierwszym Prezesem Poznańskiej, a później Wielkopolskiej Izby Rolniczej i zarazem Pierwszym Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. To Prezes Józef Waligóra tworzył samorząd rolniczy najpierw w Wielkopolsce, później w kraju. Wiele naszych działań zostało powielonych w innych województwach. Wszyscy spoglądali co robi Wielkopolska, a potem przenosili działania do swoich województw.

Prezes Piotr Walkowski w swym wystąpieniu przedstawił rys historyczny wielkopolskiego samorządu rolniczego od początków jego działania i idei powstania do dnia dzisiejszego. Prezes rozpoczął od przypomnienia jak 150 lat temu mieszkańcy Wielkopolski zaczęli tworzyć organizacje i samoorganizować się wobec postępującej germanizacji. W 1862 r. zawiązało się pierwsze Kółko Rolnicze w Sobótce, pow. ostrowski. Cztery lata później powstało kolejne Kółko w Dolsku, pow. śremski. Równolegle z Kółkami Rolniczymi powstawały Koła Włościanek – protoplaści dzisiejszych KGW. W odpowiedzi na inicjatywy chłopstwa, pod koniec XIX wieku właściciele ziemscy zaczęli zrzeszać się w izby rolnicze. Pierwszą powstałą na ziemiach polskich była zawiązana w 1895 roku na mocy prawodawstwa pruskiego Izba Rolnicza w Poznaniu. Prezes nakreślił historię izb, ich rozkwit po Powstaniu Wielkopolskim oraz wspomniał najważniejsze postacie związane z ówczesnymi izbami: hr. Aleksandra Szembeka, Adolfa Bnińskiego, Wacława Dykiera, prof. Tadeusza Konopińskiego, Wandę Niegolewską, Stanisława Mikołajczyka. Prężną działalność izb przerwała II wojna światowa, a później dekret Rady Ministrów z 1946 roku likwidujący izby rolnicze. Idea reaktywacji działalności izb rolniczych powróciła po 50-letnik okresie rządów PRL. Staraniem grupy entuzjastów, głównie z Wielkopolski, podjęto prace nad ustawą o powołaniu izb rolniczych, którą ostatecznie uchwalono 14 grudnia 1995 roku, a pierwsze wybory odbyły się w byłym województwie poznańskim 2 czerwca 1996 roku.


Fritz Stegen – przedstawiciel delegacji z Izby Rolniczej Dolnej Saksonii w swoim przemówieniu odniósł się do historycznych aspektów współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi izbami rolniczymi. Zaapelował także do władz polskich, aby nie bały się przekazywać kompetencji samorządowi rolniczemu. Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła także wystawa „Wielkopolska Miodem i Mlekiem Płynąca”, na której można było znaleźć i spróbować wiele przysmaków regionalnych. Ponadto odwiedzający mieli możliwość konsultacji ze specjalistami na temat sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych, która ma ruszyć od 1 stycznia 2017 roku. Łącznie wystawiło się 30 podmiotów spożywczych. Były także stoiska informacyjne CDR, ARR, ARiMR, ANR, SANEPID-u i WIR.

Uroczystość podsumował Prezes Piotr Walkowski, dziękując wszystkim za przybycie i życząc wszystkiego najlepszego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2017 Rok. Przy wspólnym poczęstunku dyskusje i wspomnienia minionych 20 lat trwały do późnego popołudnia. Zainteresowani wpisywali się do okolicznościowej Kroniki. Zarząd WIR odebrał 55 adresów okolicznościowych i pamiątek od przybyłych gości, zaś do Biura WIR w Poznaniu napłynęło w trakcie mijającego Roku Jubileuszowego 197 podziękowań za współpracę w minionym 20-leciu oraz listów gratulacyjnych.


Zarząd, Delegaci oraz Dyrektor z pracownikami składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na Jubileuszową Galę 120 lat utworzenia i 20 lat reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce oraz wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły przy jej organizacji. Dziękujemy także Dolnośląskiej i Lubuskiej Izbie Rolniczej za wystawienie pocztów sztandarowych, które uświetniły naszą uroczystość. Do zobaczenia na następnym Srebrnym Jubileuszu za 5 lat!

Opracowanie: Biuro WIR

Zobacz również:

Powrót