16-12-2016 r.

„Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”

W bieżącym roku Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała szereg spotkań i imprez promujących wielkopolskie produkty pod wspólnym hasłem „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”. Podsumowaniem tych wydarzeń była wystawa, która odbyła się 14 grudnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Z zaproszenia do udziału w wystawie i zaprezentowaniu swojej oferty zaproszeni zostali rolnicy trudniący się sprzedażą bezpośrednią oraz przetwórcy, którzy swój produkt wytwarzają w oparciu o wytworzone w wielkopolskich gospodarstwach surowce. Tytuł wystawy odwołuje się do różnorodności wielkopolskiego rolnictwa i ta różnorodność widoczna była na wystawowych stoiskach, gdzie swoje produkty zaprezentowały m.in. mleczarnie, gospodarstwa pasieczne, masarnie, piekarnie i cukiernie oraz przetwórnie warzyw i owoców.


W ramach wystawy powstały także stoiska konsultacyjno - informacyjne instytucji działających w otoczeniu rolnictwa: Agencji Nieruchomości Rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Dodatkowo zorganizowany został punkt informacyjny, gdzie zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje z zakresu sprzedaży bezpośredniej oraz promocji produktów wytworzonych we własnych gospodarstwach. W ramach punktu informacyjnego porad udzielali specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów oddział w Radomiu i Poznaniu oraz z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z porad udzielanych w ramach punktu informacyjnego skorzystali odwiedzający wystawę oraz sami wystawcy. Najwięcej pytań dotyczyło nowej ustawy dotyczącej sprzedaży bezpośredniej, która wejdzie w życie na początku 2017 roku. Na stoisku rozdawano także materiały informacyjne oraz prasę rolniczą.


Wystawa towarzyszyła Konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 120-lecia samorządu rolniczego na ziemiach polskich oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych. Przy tej okazji wystawę odwiedzili rolnicy, delegaci do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenach wiejskich, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Wśród gości byli także Prezesi z 14 izb rolniczych wraz z delegacjami z całego kraju oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wystawę odwiedziło ponad 1000 osób.


W ramach wystawy zorganizowany został konkurs dla wystawców, którzy mogli zgłosić swój produkt do tytułu „Produkt z wielkopolskich gospodarstw”.


Wystawa realizowana była w ramach środków z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Wielkopolskim i ma na celu promocję lokalnych produktów oraz propagowanie sprzedaży bezpośredniej jako formy dodatkowej działalności dla rolników.Powrót