20-12-2016 r.

Przypomnienie dla hodowców zwierząt

W związku z nowymi przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 23 września 2016 r o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. 2016 poz. 1605) przypominamy o obowiązku dokonania spisu zwierząt. Obowiązek ten dotyczy wszystkich posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń.


Spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, należy dokonać co najmniej raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia.
Spis powinien być dokonany również za 2016 r.
Wynik spisu należy umieścić na formularzu (link oraz instrukcja poniżej), czytelnie podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście lub korespondencyjnie.


Formularz Instrukcja

Elżbieta Bryl

Powrót