21-12-2016 r.

Całoroczny spis stanu stada zwierząt

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o identyfikacji i rejestracji zwierząt (zmiana z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605), posiadacze bydła, owiec, kóz i świń zobowiązani są do dokonywania całorocznego spisu stanu stada zwierząt do dnia 31.12.2016r. oraz przekazania informacji o wynikach tego spisu do agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.


Opracowano na podstawie materiałów ARiMR

Powrót