03-01-2017 r.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W dniu 31 grudnia 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 21 października 2016 roku (Dz.U. z 2016 poz. 2043).

Nowe przepisy pozwalają rolnikom na pobieranie wynagrodzenia poza rolnictwem w większym wymiarze, bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Jeszcze niedawno rolnicy mogli dorabiać do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. W chwili obecnej dozwolony limit to kwota równa wysokości minimalnego wynagrodzenia, która w 2017 roku wynosi 2 tys. zł. Podjęcie aktywności jako zleceniobiorca czy członek rady nadzorczej należy zgłaszać do KRUS-u na bieżąco.

Poniżej zamieściliśmy treść znowelizowanej Ustawy o ubezpieczeniu społecznym KRUS.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu KRUS

Opracowała:
Anna Czerwińska

Powrót