05-01-2017 r.

Nabór członków komisji zarządzających funduszy promocji


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. z 2016 r., poz. 2304), w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r., prowadzony jest nabór kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 5 kandydatów reprezentujących producentów produktów rolno-spożywczych oraz do 3 kandydatów reprezentujących przetwórców produktów rolno-spożywczych.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji zarządzającej funduszu promocji znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa pod adresem: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Fundusze-promocji-produktow-rolno-spozywczych

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót