09-01-2017 r.

Seminarium na zakończenie i podsumowanie
zagranicznego stażu zawodowego

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu jest beneficjentem projektu pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”.

Projekt został dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015429.

W dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” odbyło się seminarium podsumowujące zrealizowany projekt. Udział w nim wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z kilkunastu szkół rolniczych z terenu całej Polski.


Podczas stażu zawodowego zrealizowane zostały następujące cele projektu:

  1. Opanowanie umiejętności fachowych w oparciu o staż zawodowy.
  2. Opanowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
  3. Opanowanie umiejętności wprowadzania innych form gospodarowania w celu uzyskania dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym.
  4. Nabycie umiejętności posługiwania się praktyce mechanizmami funkcjonującymi na rynku rolnym Unii Europejskiej.
  5. Opanowanie umiejętności posługiwania się językiem zawodowym, poznanie sąsiedniego kraju, obyczajów jego mieszkańców oraz kultury.
  6. Rozwój stażysty na płaszczyźnie osobistej, edukacyjnej i kulturowej.

W projekcie zagranicznych staży zawodowych udział wzięło 40 uczniów szkół rolniczych z kilku województw z całej Polski. Staż rozpoczął się dnia 04.07.2016 r. kilkudniowym szkoleniem wprowadzającym w siedzibie partnera niemieckiego – Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W tym czasie stażyści odbyli między innymi szkolenie bhp, szkolenie na różnych maszynach rolniczych szkolenie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przygotowanie językowe. Następnie stażyści rozpoczęli 3-miesięczne szkolenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych, które trwało do końca września 2016. W ramach przygotowania kulturowego stażyści zwiedzili obiekty Autostadt w Wolfsburgu, gdzie mieli możliwość obejrzenia salonów samochodowych różnych marek oraz muzeum motoryzacji. Poza tym wzięli udział w wyjeździe do Parku Rozrywki w Soltau.


W seminarium podsumowującym program zagranicznych staży udział wzięli stażyści, dyrektorzy i nauczyciele z zespołów szkół rolniczych biorących udział w projekcie, przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Podczas spotkania głos zabrali wiceprezes Towarzystwa Pan Piotr Szymański oraz przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Kornel Pabiszczak. W swoich wystąpieniach podkreślili oni, że staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla młodych polskich rolników, ale także wielką przygodą. Wymaga to silnej woli i wytrwałości oraz dużych umiejętności zawodowych, a cechy te młodzież posiada. Następnie stażystom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego – Szkołę Deula w Nienburgu oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.


Na zakończenie seminarium uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą odbytej praktyki.

Piotr Pietrzak

Powrót