09-01-2017 r.

Zagraniczny staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu

Dnia 20 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu odbyło się seminarium na zakończenie i podsumowanie programu zagranicznych staży zawodowych. Udział w nim wzięli: dyrektor Zespołu Szkół, koordynator projektu, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kole – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Anna Pajor, przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz uczestnicy stażu zawodowego – uczniowie ZS RCKU w Kościelcu.


Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu jest beneficjentem projektu pod nazwą „Kształcenia praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych”. Został on dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – nr projektu 2015-1-PL01-KA102-016039.

Stażyści, uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Rolniczego, odbyli 4-tygodniowy staż zawodowy w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu. Program rozpoczął się dnia 10 października, a zakończył dnia 7 listopada 2016 roku. W trakcie realizacji projektu uczestnicy stażu odbyli różnorodne zajęcia szkoleniowe na terenie Ośrodka oraz wyjazdy szkoleniowe da różnych gospodarstw rolnych oraz firm produkujących maszyny i sprzęt rolniczy. Podczas stażu zawodowego uczestnicy byli zakwaterowani w internacie Ośrodka w pokojach 2-osobowych z łazienką, telewizorem i dostępem do Internetu. Wyżywienie otrzymywali również w stołówce Ośrodka. Podczas wyjazdów szkoleniowych uczestnicy jedli obiady poza ośrodkiem. Poza tym każdy uczestnik stażu zawodowego otrzymał kieszonkowe w wysokości 100 euro. Stażyści byli ubezpieczeni od kosztów leczenia od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania stażu zawodowego.


Podczas spotkania głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Kościelcu Maciej Nuszkiewicz, który pogratulował uczniom wytrwałości i zaangażowania. Poza tym podkreślił, że stażyści zaliczając staż zawodowy zdali kolejny egzamin. Odbywając zagraniczny staż zawodowy podnieśli swoje umiejętności zawodowe, znacznie poprawili znajomość języka niemieckiego oraz rozwinęli się pod względem osobistym. Zaznaczył również, że certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność, które otrzymają uczestnicy stażu zawodowego, ułatwią im funkcjonowanie na rynku pracy. Po wystąpieniu dyrektora Zespołu Szkół głos zabrała kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole Anna Pajor, która pogratulowała uczestnikom stażu wytrwałości i chęci rozwoju zawodowego.


W trakcie spotkania uczniom zostały wręczone certyfikaty potwierdzające odbycie zagranicznego stażu zawodowego wystawione przez Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu. Poza tym uczestnicy spotkania otrzymali dokumenty Europass – Mobilność.

Piotr Pietrzak


Powrót