11-01-2017 r.

Priorytety resortu rolnictwa na 2017 rok

W minionym tygodniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowano nad zadaniami priorytetowymi w roku bieżącym. Za najważniejsze uznano następujące zagadnienia:

Do konsultacji sformułowano trzystronicowy projekt „Priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2017 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019”. Do pobrania tutaj

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na internetowej stronie resortu rolnictwa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Priorytety-na-2017-rok

Kornel Pabiszczak

Powrót