12-01-2017 r.

Noworoczne spotkanie z kierownictwem instytucji
działających w obszarze rolnictwa

W środę 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu odbyło się noworoczne spotkanie z kierownictwem instytucji działających w obszarze rolnictwa.


Na zaproszenie prezesa WIR Piotra Walkowskiego odpowiedzieli niemalże wszyscy szefowie lub reprezentanci instytucji szczebla wojewódzkiego pracujący na co dzień na rzecz wsi i rolnictwa.


Wojewodę Wielkopolskiego reprezentowali Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa: Tomasz Małyszka i świeżo powołany na to stanowisko Zbigniew Król, Marszałka Województwa Wielkopolskiego reprezentował Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto na spotkanie przybyli: Karolina Dera-Szymańska – Zastępca Dyrektora OR ARiMR, Bogdan Fleming – Dyrektor OT ARR, Adam Błochowiak-– Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Arkadiusz Błochowiak –Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Tomasz Wielich – Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii, dr n. med. Andrzej Trybusz – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Adam Stanisław Minkowski – Dyrektor OR KRUS w Poznaniu, Marek Michurski – Kierownik Referatu Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego, Wiesława Nowak – Dyrektor WODR w Poznaniu, Marek Baumgart –Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zdzisław Kruk – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu, Andrzej Bobrowski – Prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Michał Sosiński – Zastępca Dyrektora ds. technicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Byli obecni także przedstawiciele prasy branżowej: dr Piotr Łuczak – zastępca redaktora naczelnego Top Agrar Polska oraz Paweł Mikos z Tygodnika Poradnika Rolniczego.


Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania działalności za ubiegły rok oraz ustalenia wspólnych kierunków działań na rok 2017 w zakresie pracy na rzecz wielkopolskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Była to też sposobność do wzajemnego poznania się po zmianach kadrowych, jakie nastąpiły w ostatnim roku.


Jak wielokrotnie podkreślali szefowie instytucji – rolnicy i mieszkańcy wsi to nasi wspólni beneficjenci, zatem w wielu obszarach powinniśmy działać wspólnie. Przedstawiciele WIR przedstawili możliwe płaszczyzny współpracy z samorządem rolniczym, m.in.:

W trakcie dyskusji ustalono, że możliwa jest ściślejsza współpraca z Wojewodą i jego służbami, kontynuacja współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (konkursy, prewencja, wyjazdy dla dzieci rolników), współorganizacja gali konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, organizacja konferencji nt. odnawialnych źródeł energii oraz współpraca w zakresie zadań wykonywanych przez poszczególne instytucje.


Każdy nowy rok niesie ze sobą nowe wyzwania i zadania dla instytucji okołorolniczych w zakresie obsługi rolnictwa. Noworoczne spotkanie w siedzibie WIR posłużyło wymianie poglądów i informacji na temat zamierzeń poszczególnych instytucji oraz ustaleniu płaszczyzn współpracy na 2017 rok.

Biuro WIR

Powrót