18-01-2017 r.

Ognisko ptasiej grypy na fermie
w południowej Wielkopolsce

Dnia 17 stycznia oficjalnie potwierdzono informację o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na fermie drobiu w Bierzowie w gm. Kobyla Góra (pow. ostrzeszowski) utrzymującej ok. 3860 ptaków. Służby weterynaryjne wdrożyły procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby, w tym likwidację i utylizację ptaków padłych i zarażonych. Teren powiatu został zabezpieczony specjalnymi matami dezynfekującymi. Właściciele gospodarstw na terenie, który jest objęte dozorem muszą pamiętać o obostrzeniach związanych m.in. transportem drobiu.

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia ptasiej grypy w powiecie ostrzeszowskim zostały omawiane podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie odbyło się 11 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym. Powiatowy lekarz weterynarii Krzysztof Lamek podkreślił, że wirus ptasiej grypy jest niezwykle zakażalny.

W tej chwili w Polsce odnotowano 31 ognisk ptasiej grypy, w województwach: lubuskim, małopolskim i opolskim. Przypadek wystąpienia ptasiej grypy w Bierzowie to jedyny przypadek choroby w województwie wielkopolskim.

WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA APELUJE DO HODOWCÓW DROBIU

Przepisy dotyczą nie tylko dużych ferm, ale i kurników, w których utrzymywany jest drób na własne potrzeby. Lekarz weterynarii w przypadku kontroli i niestosowania się do tych przepisów może ukarać właściciela na podstawie decyzji administracyjnej. Należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia choroby w gospodarstwie, w którym nie stosowano odpowiednich środków zapobiegawczych (bioasekuracji) nie będzie przysługiwało odszkodowanie.

PTASIA GRYPA NA SZCZĘŚCIE NIE JEST GROŹNA DLA LUDZI, DO TEJ PORY NIE STWIERDZONO ŚMIERTELNEGO PRZYPADKU WŚRÓD LUDZI.

Źródło: ostrzeszowinfo.pl/
www.wetgiw.gov.pl

Powrót