23-01-2017 r.

Zima niezbyt łaskawa

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zaniepokojony przebiegiem pogody w pierwszej dekadzie stycznia, poinformował Wojewodę Wielkopolskiego o zagrożeniu, jakie dla upraw stanowić mogły duże spadki temperatur przy gruncie przy bardzo skąpej okrywie śnieżnej.
Oto treść pisma wystosowanego do Wojewody i przesłanego do wiadomości samorządom województwa wielkopolskiego:

Szanowny Panie Wojewodo,

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wykonując ustawowy obowiązek przedstawiania organom administracji rządowej analiz, ocen i opinii z zakresu produkcji rolnej, pragnie poinformować o zagrożeniu wynikającym z panujących warunków atmosferycznych dla upraw jęczmienia ozimego i rzepaku.

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady stycznia w wielu rejonach Wielkopolski odnotowano duże spadki temperatur sięgające przy gruncie nawet do -18o C. W tym czasie delikatna pokrywa śnieżna zalegała jedynie w południowych rejonach Wielkopolski. Bardziej znaczące opady śniegu wystąpiły dopiero po kilku dniach, jednak zbyt późno by ochronić od mrozu bardziej wrażliwe uprawy. Być może, temu podobne niekorzystne zjawiska jeszcze wystąpią tej zimy i obejmą szerszą gamę upraw. Z tych względów należy spodziewać się wzmożonego zainteresowania rolników składaniem wniosków do samorządów lokalnych o oszacowanie strat, tym bardziej, że jesienią ubiegłego roku towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiały ubezpieczania upraw z dopłatą państwa ze względu na niewystarczające środki przeznaczone na ten cel.

Przedstawiając powyższe kierujemy się troską o należyte oszacowanie szkód przez zespoły komisji pracujące w gminach. Z tego też względu ponawiamy prośbę o zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli komisji, mimo braku nowych przepisów regulujących ich pracę. Naszym zdaniem ograniczy to liczbę błędów i tym samym usprawni obsługę rolników wnioskujących o udzielanie pomocy.

Z poważaniem -

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(-) Piotr Walkowski

Powrót