26-01-2017 r.

Spotkanie Noworoczne Środowisk Wiejskich

Wspólne posiedzenie rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Kępna, Ostrzeszowa i Ostrowa Wlkp. odbyło się w Wysocku Wielkim 25 stycznia br.


W posiedzeniu rad uczestniczyli przedstawiciele ANR, KRUS, ARiMR, WODR, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Sanepidu a także IORiN.


Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrowie Wlkp., a zarazem prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.


Na spotkaniu poruszono sprawy związane z obrotem ziemią z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowo omówione zostały kryteria przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości oraz przedstawiono plan przetargów ANR na najbliższy kwartał. W czasie dyskusji poruszono sprawę braku możliwości weryfikacji kryterium dotyczącego wielkości produkcji zwierzęcej oraz kryterium odległości wydzierżawionych gruntów od gruntów użytkowanych przez rolnika.


Ze względu na wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na fermie drobiu w Bierzowie w gm. Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim pojawił się temat biosasekuracji gospodarstw utrzymujących drób. Przewodniczący Piotr Walkowski przypomniał o wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi całkowitym zakazie utrzymywania drobiu na świeżym powietrzu oraz grożących z tytułu nieprzestrzegania tych zasad kar w wysokości nawet do 8 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po wykryciu ogniska choroby na terenie powiatu ostrzeszowskiego utworzona została strefa zapowietrzona w promieniu 3 km od wystąpienia ogniska i strefa zagrożona o zasięgu 10 km (strefa zagrożenia objęła swoim zasięgiem także część terenu gmin Przygodzice i Sośnie w powiecie ostrowskim).


Przedstawiciele Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim odpowiadały głównie na pytania dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Pani Dorota Kowalik przypomniała o zmianach w identyfikacji i rejestracji trzody chlewnej w związku z wprowadzoną ustawą mającą na celu ułatwienie zwalczania chorób zakaźnych. Jak podkreśliła rolnicy muszą pamiętać, aby każde zdarzenie w stadzie świń zgłosić w biurze powiatowym w ciągu 7 dni. Problemem okazało się przedstawienie przez rolników spisu trzody chlewnej, bydła, kóz i owiec, z którego musieli wywiązać się do końca ubiegłego roku. Obowiązek ten spełniło niespełna 50% właścicieli stad z powiatu ostrowskiego. Z tytułu niewywiązania się z przedłożenia spisu grożą rolnikom sankcje karne. Delegaci WIR przyjęli wniosek o wystąpienie z interwencją w sprawie odstąpienia od kar finansowych i przedłużenia terminu zgłoszeń do dnia 30 czerwca.


Pracownicy ARiMR zwrócili także uwagę na problemy z obsługą systemu teleinformatycznego i poprosili o przekazywanie zgłoszeń o dodatkowym oznakowaniu świń osobiście bądź za pośrednictwem poczty.


Podczas posiedzenia poruszono również sprawy dotyczące kończącej się w tym roku możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w wieku 55 lat przez kobiety i 60 lat przez mężczyzn. Pomimo apelu środowiska rolniczego rząd nie przyjął poprawki o przedłużeniu memorandum, w związku z tym WIR zobowiązała się przekazać komunikat, że wnioski o wcześniejsze przejście na emeryturę mogą składać rolnicy, którzy spełniają kryterium wieku i posiadają 30 lat ubezpieczenia w KRUS. Wnioski można składać do 31 grudnia 2017 roku.


W dalszej części posiedzenia Rady Powiatowe omówiły organizację X edycji Wielkopolskich Forów Rolniczych, obchodów 155 lecia Kółek Rolniczych oraz Święta Sołtysa współorganizowanego wraz z Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, które zaplanowano na 11 marca br. w Sobótce. Rady wyraziły także zgodę na udział w XVI Gali Konkursu Wielkopolski Rolnika Roku planowanej na 19 marca br.


Po zakończeniu części roboczej posiedzenia rad wszyscy uczestnicy wzięli udział w Noworocznym Spotkaniu Środowisk Wiejskich, były noworoczne życzenia, toast za pomyślność w nowym roku oraz wspólne rozmowy i wymiana poglądów. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali potrzebę organizowania tego rodzaju środowiskowych spotkań integracyjnych.

Spotkanie Noworoczne było także doskonałą okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień. Zakończony rok 2016 był rokiem Jubileuszu 120 lecia Izb Rolniczych na ziemiach polskich oraz 20-lecia reaktywacji WIR. W związku z tym specjalnym medalionem 120 lecia izb został uhonorowany najstarszy wiekiem czynny delegat izb rolniczych pan Jan Chlasta. Decyzją Rady Powiatowej WIR w Kępnie przyznano tytuł Honorowy Członek Rady Powiatowej dla pana Antoniego Brząkały oraz pana Jana Pawlika. Medal 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej odebrał pan Karol Pawelka rolnik z powiatu kępińskiego oraz przedstawiciele samorządów i instytucji okołorolniczych: pan Kazimierz Mikołajczyk Kierownik ZD WODR w Ostrowie Wlkp., pani Krystyna Wiertelak Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, pan Krzysztof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice, pan Tadeusz Biliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Mieczysław Szempiński wieloletni pracownik instytucji działających w otoczeniu rolnictwa w tym ARiMR oraz ANR oraz pan Andrzej Cieślak emerytowany Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim.

Powrót