31-01-2017 r.

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW


W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. Spotkanie poprowadził Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.


W trakcie posiedzenia podsumowano realizację Planu Operacyjnego KSOW za ubiegły rok. Wśród zrealizowanych wówczas projektów znalazły się m.in. cztery projekty Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Ponadto przedstawiono informację o naborze wniosków dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w bieżącym roku. Zaprezentowano także wymogi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań oraz wzór umowy dla partnerów KSOW na realizację operacji. W 2017 r. do rozdysponowania jest 459 tys. zł, czyli znacznie mniej niż w roku ubiegłym (924 tys. zł). Skróceniu uległ także ostateczny termin realizacji projektów – do 15 listopada br.


Ponieważ jest sporo zmian w stosunku do lat poprzednich, w piątek 3 lutego 2017 odbędzie się szczegółowe szkolenie, dotyczące realizacji operacji w roku 2017 przez Partnerów KSOW w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.


Szkolenie odbędzie się o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala Posiedzeń nr I (parter). Zgłoszenia na to spotkanie należy przesyłać na adres mailowy ksow@umww.pl w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Biuro WIR, Poznań

Powrót