01-02-2017 r.

Zmiany w dopłatach bezpośrednich


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zmiany w dopłatach bezpośrednich za 2017 r. Dotyczyć mają płatności m.in. do roślin wysokobiałkowych oraz dopłat do bydła, kóz i owiec. Resort przygotował projekty rozporządzeń, które wkrótce zostaną przekazane do konsultacji społecznych.

Zmiana dotycząca dopłat do roślin wysokobiałkowych, będzie podzielona na dwie płatności: jedna do roślin strączkowych na ziarno oraz do roślin pastewnych (do powierzchni upraw grochu pastewnego, bobiku, soi i łubinów również w przypadku upraw roślin jako mieszanki), a druga do upraw koniczyny, seradeli, lucerny, esparcety, wyki, nostrzyka oraz lędźwianu.

Dopłata do roślin wysokobiałkowych będzie przysługiwała do wszystkich gatunków z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych (groch siewny łuskany, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, bób, fasola zwykła i wielokwiatowa oraz ciecierzyca).

Nowy wniosek o dopłaty bezpośrednie nie ma zawierać tabeli z numerami identyfikacyjnymi kóz i owiec na które przysługują dopłaty. Owce i kozy spełniające kryteria będą kwalifikowane do wsparcia. Zwierzęta te, muszą znajdować się w bazie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Dopłata do bydła przysługiwać będzie do bydła do 24 m-cy oraz krów do 20 sztuk, a nie jak było do tej pory – do 30 sztuk bydła i krów.

Uchylony ma zostać również wykaz obszarów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności pozarolniczej np. pola golfowe, lotniska oraz boiska sportowe. W tej sytuacji bezpośrednio kierownik BP ARiMR będzie za każdym razem, w toku postępowania o przyznanie płatności oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest zakłócone przez okres trwania, intensywność, charakter i harmonogram działalności pozarolniczej. W przypadku spełnienia tego warunku grunty zostaną objęte wsparciem. Obecnie tego typu grunty i obiekty były wykluczone z płatności bezpośrednich bez względu na charakter prowadzenia działalności.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Źródło: farmer.pl

Powrót