02-02-2017 r.

Realizacja wypłat płatności obszarowych za 2016 r.


ARiMR do 31 stycznia 2017 r., wypłaciła 10,14 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Maksymalna łączna kwota na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 r. wynosi 14,81 mld.

Wypłacone zostało 771,6 mln zł w ramach płatności ONW i 173,8 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych.

Łącznie z tytułu płatności obszarowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020) do końca stycznia br. do beneficjentów trafiło 11,1 mld zł.

Realizacja dopłat rozpoczęła się w dniu 17 października 2016 roku wypłatą zaliczek - do 70% płatności. Zaliczki otrzymali rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola administracyjna ich wniosków zakończyła się pozytywnie.

Zaliczki płatności obszarowych wypłacane były do 30 listopada 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z prawem ma czas do końca czerwca 2017 r.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Źródło: ARiMR

Powrót