02-02-2017 r.

Uwaga hodowcy! Minister rolnictwa zaostrza przepisy
weterynaryjne w gospodarstwach


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił do konsultacji zaostrzający przepisy weterynaryjne w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta. Celem wprowadzenia kolejnych wymagań jest podwyższenie zabezpieczeń przed rozszerzaniem się chorób zakaźnych zwierząt, które w ostatnim czasie spędzają sen z powiek polskim producentom drobiu i trzody chlewnej.

W rozporządzeniu ministerstwo wymienia następujące wymagania dla gospodarstw:

  1. Zapewnienie miejsca do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Wydzielenie miejsca do składowania obornika.
  3. Wydzielenie miejsca do składowania zwłok padłych zwierząt w gospodarstwie.
  4. Zapewnienie miejsca do właściwego przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych.
  5. Zapewnienie odzieży i obuwia przeznaczonych tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie.
  6. Posiadanie mat lub niecki dezynfekcyjnej w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść, wyjść oraz wjazdów i wyjazdów z gospodarstwa w przypadku zagrożenia epizootycznego.
  7. Posiadanie środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.
  8. Używanie narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do obsługi zwierząt gospodarskich tylko w danych gospodarstwie.

Ponadto producenci zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:

Projekt rozporządzenia do pobrania

Opracowanie: M. Deresińska
Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Powrót