02-02-2017 r.

Rolniku, sprawdź stan ozimin


Niekorzystne warunki atmosferyczne, jakie odnotowano tegorocznej zimy (spadki temperatur przy gruncie nawet do -18oC przy bardzo skąpej okrywie śnieżnej), mogą pociągać za sobą wystąpienie strat, szczególnie w uprawach jęczmienia ozimego i niektórych odmian rzepaku. Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do rolników, by oceny stanu swych upraw nie odkładali do przedwiośnia, gdy może już być za późno na podjęcie właściwych decyzji, jak chociażby o zastosowaniu pierwszej dawki azotu. W przypadku plantacji, które źle przezimują i wymagać będą przeorania, będzie to zabieg zbędny, wręcz nieopłacalny. Warto też w takich przypadkach odpowiednio wcześnie zaopatrzyć się w materiał siewy.

Zachęcamy rolników do przeprowadzenia testów oceniających kondycję roślin jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Szczegółowe opisy testów podają liczne portale rolnicze, wśród nich BASF Crop Protection Polska (zboża), czy Farmer.pl (rzepak).

Warto też zaglądać na internetowe strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamieszczono tam wszystkie informacje niezbędne do pracy gminnych zespołów komisji „klęskowych”. Dla rolników przydatny okazać się może opis procedur, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia szkód. Zapoznanie się z tymi opracowaniami pozwoli uniknąć wielu nieporozumień czy wręcz błędów popełnianych przy zgłaszaniu szkód czy szacowaniu ich skutków.

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że wielu rolników, którzy nie są zainteresowani pomocą w formie preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji czy odtworzenie środków trwałych, nie zgłasza szkód w urzędzie gminy. Takie postępowanie, choć z pozoru w pełni uzasadnione, pozbawia wielu z nich możliwości ubiegania się o inne formy pomocy, które niejednokrotnie są ogłaszane dopiero po zbiorach roślin. Ponadto, nie informowanie o powstałych szkodach skutkuje tym, że organy władzy samorządowej i państwowej nie posiadają informacji o faktycznych rozmiarach panującej klęski. To zaś utrudnia lub wręcz uniemożliwia obsługę pozostałych rolników, gdyż jak stanowią przepisy „niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna”. Jeżeli szkody zgłoszą tylko nieliczni rolnicy, brak jest podstaw prawnych do uznania, że wystąpiła klęska.

Kornel Pabiszczak

Powrót