03-02-2017 r.

Dyskusja na temat neonikotynoidów w MRiRW

W Ministerstwie Rolnictwa trwają obecnie prace nad możliwościami udzielenia wsparcia producentom rzepaku poprzez zarejestrowanie alternatywnych zapraw insektycydowych lub nalistnych środków ochrony roślin, także w oparciu o przepisy nadzwyczajne w ochronie roślin. Na poziomie Unii Europejskiej w dalszym ciągu jest dokonywana ocena oddziaływania neonikotynoidów na zapylacze. Według pierwotnych założeń wyniki tej oceny miały być już gotowe na styczeń 2017 roku.

Od momentu wprowadzenia ograniczeń w uprawie rzepaku i wydania Rozporządzenia KE nr 485/2013 rolnicy zgłaszają problem nieskuteczności alternatywnych preparatów do zaprawiania nasion rzepaku i konieczność ponawiania zastosowania insektycydów nalistnych.

Organizacje pszczelarskie oraz ekologiczne wskazują zaś na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa owadom zapylającym, których populacja sukcesywnie maleje. W Polsce brakuje naukowej metodologii oceny wpływu środków ochrony roślin na pszczoły i inne zapylacze. Rodzi się zatem pilna potrzeba jej opracowania. Temat jest szeroko omawiany również w innych krajach Europy.

Opracowała: Anna Czerwińska

Powrót