07-02-2017 r.

Czyżby przełom w sprawie Noteci?!

Dnia 06 lutego 2017 w miejscowości Dębówko Nowe, na wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile, Zarząd WIR zorganizował kolejne spotkanie w sprawie Noteci. W założeniu w zebraniu mieli uczestniczyć wojewodowie wielkopolski i kujawsko-pomorski, przedstawiciele Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z tych województw, posłowie oraz samorządowcy z powiatu pilskiego. Z zaproszenia natomiast skorzystali: poseł Grzegorz Piechowiak, asystent posła Błażeja Pardy – Tobiasz Wiesiołek, w zastępstwie Wojewody Wielkopolskiego - Zbigniew Król, zastępca dyrektora WZMiUW w Poznaniu – Cezary Siniecki, w zastępstwie kierownika RZGW Zlewnia Noteć – Anita Hermit, z RDOŚ Poznań – Miłosława Olejnik, wicestarosta pilski – Stefan Piechocki, wójt gminy Białośliwie - Krzysztof Rutkowski. Z ramienia Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczył wiceprezes Bogdan Fleming. Na sali obecnych było również około 40 rolników zainteresowanych tematem tej rzeki. Nad porządkiem obrad czuwał Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Pile p. Piotr Maj.


Uczestnicy, reprezentujący stronę pokrzywdzonych w wyniku wylewów Noteci, przybyli na spotkanie z dużymi oczekiwaniami konkretnych działań ze strony decydentów. Nie ukrywali, że nie są zainteresowani kolejnym zebraniem, które nie przyniesie żadnych rozwiązań. Tłumaczyli, że w ciągu 10 lat, w takich brali już udział wielokrotnie.

Na wstępie p. Anita Hermit przedstawiła prezentację na temat przyczyn wylewania rzeki Noteć oraz działań jakie podjęła RZGW w 2016 r. w celu zminimalizowania skutków jej wylewów. Ze swej strony instytucja ta czyni starania o pozyskanie wysokowydajnych specjalistycznych kosiarek pływających. Planuje się zakup 1 kombajnu koszącego dno oraz 4 mniejszych jednostek wspomagających o szerszym spektrum działania. Pozwoli to usprawnić koszenie na 200 km odcinku rzeki i w ten sposób przyspieszyć jej bieg. RZGW zwrócił się do RDOŚ w Poznaniu i Toruniu o dofinansowanie zakupu tego sprzętu i z obydwu tych instytucji otrzymał zapewnienie, że je otrzyma w kwocie 1,5 mln zł łącznie w roku 2018. Pozostaje jeszcze suma 1,5 mln zł wkładu własnego, który można będzie uzyskać z rezerwy celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Obecny na spotkaniu przedstawiciel wojewody wielkopolskiego Zbigniew Król stwierdził, że na chwilę obecną widzi pilną potrzebę działania doraźnego, czyli zakupu sprzętu wspomagającego koszenie. Dodał, że dobrze byłoby, gdyby rolnicy byli również na bieżąco informowani o zamiarze piętrzenia rzeki, aby mogli w odpowiedni sposób zareagować. Odrębną sprawą są systemowe rozwiązania, które muszą być oparte o głębokie analizy ekonomiczne. Miejscowe pogłębianie rzeki nic nie da.

Poseł Grzegorz Piechowiak zaprosił przedstawicieli organizatorów z p. Bogdanem Flemingiem i Piotrem Majem na czele, do wzięcia udziału w spotkaniu na temat rzeki Noteć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeszcze w tym miesiącu. Jak zapewnił - urzędnicy w Warszawie są zainteresowani rozwiązaniem tego problemu. Zaapelował również o złożenie konkretnych wniosków z zebrania, czyli na co i ile potrzeba środków. Jego zdaniem nie powinno być problemu z załatwieniem rezerwy celowej na zakup sprzętu w wysokości 1,5 mln zł.


Przewodniczący WIR Piotr Maj obiecał ze swej strony przygotowanie materiałów do przedstawienia w Ministerstwie.

Tematem, który został dodatkowo poruszony w trakcie zebrania była sprawa budowy dwutorowej linii energetycznej 2 x 400 kV, która ma przebiegać przez tereny powiatu pilskiego. Protestujący przekazali swoje petycje przedstawicielowi wojewody oraz Bogdanowi Flemingowi – jako członkowi Narodowej Rady Rozwoju.

Beata Górecka

Powrót