17-02-2017 r.

Nakaz zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu

Powiatowi Lekarze Weterynarii na terenie całej Polski przypominają właścicielom gospodarstw rolnych utrzymujących drób o obowiązkowym zgłoszeniu do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób lub inne ptaki (za wyjątkiem ptaków stale utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych). Nakaz ten wynika z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolnicy, którzy nie wywiążą się z nakazu zgłoszenia mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 0,5 do 2,0 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

(Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2016 r. wyniosło 3536,87 zł, a w drugim półroczu 2016 r. wyniosło 3622,05 zł. - Dane GUS)

Maria Deresińska

Powrót