24-02-2017 r.

Ważna informacja dla hodowców gęsi

Przekazanie postulatów do rządu przez producentów gęsi dotyczących zmiany przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przyniosły oczekiwane rezultaty. Hodowcy zwrócili się do ministerstwa rolnictwa z prośbą o odstępstwo od zakazu utrzymywania drobiu na wybiegach dla gospodarstw utrzymujących gęsi, ze względu na specyfikę chowu tego ptactwa. Gęsi bardzo źle znoszą przebywanie w zamknięciu, a ich reprodukcja w takich warunkach jest prawie niemożliwa. W odpowiedzi Główny Inspektorat Weterynarii udostępnił właściwym terenowo oddziałom Inspekcji Weterynaryjnej materiały informacyjne do stosowania podczas przeprowadzanych kontroli gospodarstw. Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej, minimalnej bioasekuracji.

Zgodnie z nimi, gęsi można wypuszczać na wybieg, którego powierzchnia jest w całości zadaszona, a z każdej niezwiązanej z budynkiem strony jest zabezpieczony pionową siatką do ziemi o oczkach uniemożliwiających przedostawanie się dzikich ptaków na teren wybiegu.

W przypadku braku możliwości zastosowania ww. wariantu, wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, których:

W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m 2 powierzchni wybiegu.

Dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:

Złagodzenie przepisów dotyczy tylko przypadku gęsi. Nadal obowiązuje zakaz, zgodnie z którym pozostałe gatunki drobiu nie powinny mieć dostępu do wybiegu.

Lekarze Weterynarii stale przypominają o bezwzględniej konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych. W przypadku ich wystąpienia, przestrzeganie tych wymogów jest warunkiem wypłaty odszkodowania za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.

Opracowanie: Maria Deresińska

Powrót