24-02-2017 r.

MRiRW popiera apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 27 stycznia br. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej- Piotr Walkowski wystąpił z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii odstąpienia od karania rolników, którzy nie wywiązali się z obowiązku przekazania do ARiMR spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Przypomnijmy, że obowiązek ten należało spełnić do końca grudnia 2016r.

Do wielu rolników informacja o nowo wprowadzonym obowiązku jednak nie dotarła, o czym świadczy fakt, iż tylko połowa dostarczyła spis w terminie. Zgodnie z przepisami, niespełnienie tej powinności wiąże się z możliwością naliczenia grzywny rolnikom. Według rolników w drugiej połowie 2016 roku nowo wprowadzanych przepisów w obszarze rolnictwa było zbyt wiele, a sposób ich przekazywania odbywał się chaotycznie.

W związku z powyższym, Wielkopolska Izba Rolnicza zaapelowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zaleceń instytucjom kontrolującym, aby nie karać rolników za niewywiązanie się z dostarczenia spisu stanu zwierząt w roku 2016. W dniu 21 lutego br. do biura WIR wpłynęło pozytywne ustosunkowanie się Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tej prośby. Poniżej zamieszczamy treść pisma, które otrzymaliśmy z MRiRW.

odpowiedź

Biuro WIR, Poznań

Powrót