08-03-2017 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 1 września

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma powstać z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wejdzie w skład nowo utworzonej instytucji. ARiMR będzie jedyną polską agencją płatniczą, w ramach której realizowane będą płatności związane ze Wspólną Polityką Rolną, a więc to ARiMR realizowała będzie wypłatę środków z funduszy unijnych.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa obecna struktura "nie zapewnia efektywnej realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce".

KOWR będzie powiernikiem Skarbu Państwa względem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejsce ANR i będzie realizował zadania dotyczące tego zasobu na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zadania dotyczące kształtowania ustroju rolnego. Oprócz tego KOWR będzie:

Zgodnie z przyjętymi przepisami w przyszłości KOWR zyska również "kompetencje w zakresie doradztwa rolniczego i programowania urbanistyczno-planistycznego dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wraz z budową niezbędnych struktur administracyjnych w tym zakresie".

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót