13-03-2017 r.

Wielkopolskie Forum Rolnicze Powiatu Ostrowskiego

Tegoroczne forum rolnicze w Powiecie Ostrowskim miało specjalną oprawę – spotkanie informacyjne połączone zostało w uroczystościami z okazji Jubileuszu 155 lecia Kołka Rolniczego w Sobótce oraz Dnia Sołtysa. Spotkanie odbyło się 11 marca się w Zespole Szkół w Sobótce w Gminie Ostrów Wielkopolski.


Forum odbyło się w ramach cyklu wielkopolskich forów rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

W ramach spotkania zainteresowani rolnicy mogli skorzystać z bezpośrednich konsultacji z pracownikami instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz zapatrzeć się w materiały informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu rolnictwa i działalności poszczególnych służb. Swoje punkty informacyjne przygotowali: BP ARiMR, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem ANR w Pardalinie, Zespół Doradczy Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Palcówka Terenowa KRUS, Ostrowski Odział PIP oraz Oddział Rejonowy WZMiUW. W forum uczestniczyli także Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Biliński. Ponadto swoją ofertę zaprezentował Bank Spółdzielczy Raszków oraz BGŻ BNP Paribas. W trakcie forum można było uzyskać informacje z zakresu wykorzystania energii odnawialnych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Zarzadzania Energią oraz doradcy firmy PITERN specjalizującej się w montażu instalacji fotowoltanicznych.


W trakcie spotkania Prezes WIR Piotr Walkowski oraz Członek Zarządu Zbigniew Stajkowski wręczyli pamiątkowe medale z okazji Jubileuszy samorządu rolniczego. Medal 120 lecia działalności samorządu rolniczego na ziemiach polskich otrzymali Barbara Czachura Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Ludwik Trawiński wieloletni dyrektor Stacji Hodowli Roślin w Sobótce oraz Wacław Doliński Prezes Kółka Rolniczego w Sobótce. Medale upamiętniające Jubileusz 20 lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymali Lech Janicki Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego i Starosta Ostrzeszowski, Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak, Marian Janicki Burmistrz Odolanowa oraz Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik.

155 lat Kółka Rolniczego w Sobótce

To najstarsze w Wielkopolsce i z pewnością jedno z najstarszych w Polsce Kółko Rolnicze. Dokładnie 8 marca minęło 155 lat od powołania tej organizacji. Od początku powstania działalność Kółka polegała na integracji lokalnej spółczesności rolniczej, pracy na rzecz mieszkańców wsi, upowszechniania wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw oraz szerokorozumianego rozwoju wsi przy jednoczesnym kultywowania lokalnych tradycji. Burzliwa historia naszego kraju nie pozostała bez wpływu na działalność Kołka. Organizacja ta powstała pod zaborem pruskim przeciwdziałając germanizacji, w czasie pierwszej wojny światowej wielu kółkowiczów walczyło o odzyskanie niepodległości. W wolnej Polsce Kółko prężnie działało, a jego ówczesny Prezes Wojciech Szymoniak wybrany został Posłem do Wielkopolskiego Sejmu Dzielnicowego. Druga Wojna Światowa przerywa działalność Kółka, jej wznowienie następuje dopiero w 1957 roku. Od tego czasu Kółko Rolnicze oraz powstałe przy Kołku Koło Gospodyń Wiejskich nieprzerwanie prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Sobótki oraz całego regionu. Na przestrzeni lat zmieniały się zadania i rola Kółka, nie zmieniały się jednak nadrzędne wartości, którym kółkowicze służą oraz ich oddanie i chęć pracy na rzecz wielkopolskiej wsi.


Podczas Jubileuszowego spotkania podło wiele ciepłych słów, gratulacji i podziękowań, które w imieniu członków Kółka przyjmował Prezes Wacław Doliński. Szczególnym uhonorowaniem działalności Kółka Rolniczego w Sobótce było wręczanie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego” nadanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Odznaczenie wręczyli Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz Prezes WIR Piotr Walkowski. Życzenia i podziękowania za współpracę wszystkim kółkowiczom złożył także Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w swoim wystąpieniu podziękował za współprace Kołka Rolniczego z samorządem rolniczym oraz wręczył Prezesowi pamiątkowy medal wydany z okazji jubileuszu 120 lecia samorządu rolniczego w Polsce.

Do życzeń dołączyli się także obecne na spotkaniu delegacje Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich z całej Wielkopolski, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.


Nie zabrakło także podziękowań ze strony Jubilatów oraz Powiatowego Zarządu Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim. Wacław Doliński oraz Irena Frąszczak Prezes struktur powiatowych Związku wręczyli podziękowania osobom wspierających działalność kółek rolniczych w naszym regionie. Szczególne podziękowania skierowano na ręce Ludwika Trawińskiego, który przez 50 lat kierował Stacją Hodowli Roślin w Sobótce.

W trakcie uroczystości z programem artystycznym wystąpiły uczennice z Zespołu Szkół w Sobótce oraz obchodząca w tym roku Jubileusz 25 lecia działalności Kapela Furmany. Spotkanie Jubileuszowe zorganizowane zostało wspólnie przez Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich w Sobótce przy wsparciu Powiatowego Zarządu Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka. W przygotowanie oprawy spotkania włączyły się także Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Czekanów, Biniew, Górzno i Szczury. Panie przygotowały wystawę ręcznie wykonanych prac, wśród których dominowały ozdoby wielkanocne.

Dzień Sołtysa


11 marca sołtysi obchodzą swoje święto, w tym roku przypada także 20 rocznica utworzenia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, stąd też druga część spotkania w Sobótce poświęcona była właśnie sołtysom. O roli sołtysa, jego zadaniach i wyzwaniach jakie niesie ze sobą pełnienie tej ważnej funkcji mówił Prezes WIR Piotr Walkowski. Wsparcie sołtysów jest nieocenione w działalności izby rolniczej, bezpośredni kontakt z sołtysami umożliwia nam dotarcie do rolnika z bieżącymi informacjami. Współpracujemy z gospodarzami wsi podczas organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych oraz inicjatyw promujących tradycje wielkopolskiej wsi. Piotr Walkowski na ręce Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Barbary Czachury złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich sołtysów oraz samego Stowarzyszenia za dotychczasową współpracę z samorządem rolniczym.


Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań dla sołtysów, którzy z niezmiennym zaangażowaniem pełnią te funkcje od wielu lat. Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbara Czachura wraz z Członkami Zarządu Stowarzyszenia wręczyli pamiątkowe podziękowania, podkreślając oddanie wyróżnionych Sołtysów, służbie na rzecz mieszkańców swoich sołectw.


Powrót