15-03-2017 r.

Pomoc dla producentów mleka i świń – wnioski do 7 kwietnia


Od 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. Agencja Rynku Rolnego przyjmować będzie wnioski o udzielenie pomocy w ramach mechanizmów dotyczących nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń. Uruchomiona zostanie pomoc dla:

Wysokość pomocy kształtować się będzie w następujący sposób:

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.

W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:

Szczegółowe warunki udzielania pomocy oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Powrót