15-03-2017 r.

Spotkanie w sprawie zasad BHP przy odbywaniu praktyk zawodowych

W dniu 13 marca w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie dotyczące działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży odbywającej praktyki w gospodarstwach rolnych.


Oprócz przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających w zakresie szkoleń zawodowych na terenie Niemiec i Hiszpanii. Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu reprezentowali Henrik Blöthe i Harm True, natomiast Federację EFAS CV La Malvesia z Hiszpanii: Ramón Fernández i Alberto Llopis.


Goście z Niemiec i Hiszpanii przyjechali do Polski na zaproszenie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, które jest beneficjentem projektu pod nazwą „Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych” - projekt nr 2016-1-PL01-KA202-026587. Projekt ten został dofinansowany w ramach Programu Erasmus+, Akcja K2 Partnerstwo strategiczne i skierowany jest do sektora - Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Na spotkaniu w siedzibie WIR Towarzystwo Umiejętności Rolniczych reprezentowali Piotr Pietrzak i Piotr Szymański.


Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przy pracy w gospodarstwach rolnych. Wszędzie na świecie praca w rolnictwie i leśnictwie należy do najbardziej niebezpiecznych, z dużą ilością wypadków, w tym niestety także śmiertelnych. Gospodarstwa zatrudniające osoby z zewnątrz, w tym praktykantów muszą spełniać dodatkowe wymogi i podlegają kontrolom inspekcji pracy. W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę stałego podnoszenia wiedzy w zakresie BHP, okresowego doszkalania w tym zakresie (choćby przy okazji tzw. szkoleń chemizacyjnych) oraz zwrócono uwagę na podejmowanie niezbędnych działań prewencyjnych.

Opracowanie: G. Wysocki

Powrót