17-03-2017 r.

Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

W dniach 9-10 marca 2017r. w Krakowie odbyła się konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zorganizowana przez Małopolską Izbę Rolniczą .

Główny temat spotkania to " Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie".


Do Krakowa przyjechały panie z całej Polski, członkinie Rady ds. Kobiet i Rodziny, przedstawicielki LGD, członkinie KGW i stowarzyszeń.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej pan Ryszard Czaicki wraz z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego panem Wojciechem Kozakiem oraz z I Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem, był obecny także przedstawiciel KRIR Członek Zarządu pan Stanisław Bartman.

Podczas konferencji uczestnicy oprócz wiodącego tematu o aktualnej roli kobiet w środowisku wiejskim w UE przedstawionym przez prof. Czesława Nowaka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mieli okazję zapoznać się z zachodzącymi zmianami demograficznymi i procesami migracyjnymi na tle rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, oraz aktualną oceną zagrożeń środowiskowych dla ludności miast i obszarów wiejskich, które zaprezentowali pani dr hab. Wioletta Knapik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pan Paweł Ciećko z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Natomiast w drugim dniu konferencji Lekarz Weterynarii z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego pani Agnieszka Zacharzewska omówiła aktualne przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego .


W trakcie dyskusji uczestniczki konferencji zwracały uwagę na wiele problemów z którymi spotykają się w życiu codziennym w domu czy też w gospodarstwie.

Najważniejsze sprawy- problemy przedstawione na spotkaniu to: odszkodowania za szkody łowieckie, zwiększenie odstrzałów na zwierzynę , dokarmianie zwierzyny leśnej.

Pytania dotyczyły przetrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach w małych gospodarstwach, o śodkach bioasekuracji minimalizujących wirusa ptasiej grypy.


Uczestniczki spotkania zainteresowane były informacjami o rolniczym handlu detalicznym, jak tworzyć zbiorowe punkty sprzedaży, kto mógłby się tym zająć, dyskutowano również o projekcie ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poruszono także temat gospodarstw społecznych tzw. gospodarstw opiekuńczych -opieki dziennej nad ludźmi starszymi, forma takiej działalności jako szukanie nowych źródeł dochodu na wsi była jednym z głównych tematów obrad.

Dwudniową konferencje kobiet można podsumować jako owocne spotkanie, które jest szansą dla Pań do rozmów o roli kobiety na wsi, wymianie swoich poglądów i spostrzeżeń, a także możliwością oderwania się na chwilę od codziennych prac których na wsi nie brakuje.

Wioletta Melcer
BP Gniezno

Powrót