22-03-2017 r.

Najlepsi producenci mleka wyróżnieni

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedstawiła wyniki prac hodowlanych za rok 2016. Uroczyste podsumowanie rezultatów hodowców z Wielkopolski odbyło się dnia 17 marca 2017 r. w miejscowości Świnków (pow. krotoszyński).


Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez Mariusza Chrobota Dyrektora Wielkopolskiego Związku Hodowców i producentów Bydła. Wśród zaproszonych gości obecny był Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski, który złożył wszystkim hodowcom gratulacje za osiągnięte wysokie wyniki w hodowli bydła mlecznego, pomimo niesprzyjającej koniunktury na rynku mleka. Korzystając z okazji Prezes WIR wręczył medal 120 –lecia samorządu rolniczego na ziemiach polskich panu Leszkowi Hądzlikowi Prezydentowi Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w podziękowaniu za godne reprezentowanie środowiska hodowców bydła i producentów mleka oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój sektora mleczarskiego.


Zanim przystąpiono do oficjalnego podsumowania minionego roku Prezydent PFHBiPM przybliżył zgromadzonym na spotkaniu, jakie sukcesy osiągnęła Polska Federacja wraz z hodowcami bydła mlecznego na przestrzeni lat, a także jakie wyzwania i cele czekają na kolejne lata.


Wyróżnienia dla najlepszych producentów bydła mlecznego przyznano wg rankingu średniej wydajności od krowy w zależności od wielkości stada oraz dla najwyższych wydajności wg ras. Puchary wręczone zostały przez Prezesa PFHBiPM Leszka Hądzlika, Ewę Kłębukowską Dyrektora ds. oceny PFHBiPM oraz Przemysława Jagłę Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła.


Hodowcom, których zwierzęta osiągnęły wydajność życiową powyżej 100 tys. kg mleka wręczono pamiątkowe certyfikaty.

Dodatkowo gospodarstwo Marii Sneli i Andrzeja Hoffmanna z powiatu krotoszyńskiego otrzymały Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła oraz Puchar Prezesa Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie za wprowadzanie nowoczesnych innowacji technologicznych w hodowli bydła i produkcji mleka oraz uzyskanie wysokich wyników produkcyjnych.

Tak przedstawia się czołówka najlepszych producentów mleka
z Wielkopolski wg wielkości stad i kilogramów mleka:


Ranking hodowców z Wielkopolski wg ras:

Maria Deresińska

Powrót