22-03-2017 r.

Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu

W dniu 22 marca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli samorządu terytorialnego, inspekcji pracy instytucji i organizacji działających w obszarze rolnictwa, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W celu jeszcze większego zintensyfikowania działań prewencyjnych w odniesieniu do gospodarstw rolnych, w prace niniejszej komisji włączeni zostali również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Wojewódzkiej z siedzibą w Poznaniu.

Tematem wiodącym dzisiejszego spotkania była kwestia zadbania o bezpieczeństwo dzieci mieszkających i często również pracujących w gospodarstwach rolnych. Omawiano sposoby dotarcia z tematyką BHP do jak największego grona osób. Co roku na terenie całej Wielkopolski dochodzi do wypadków z udziałem dzieci, w tym również śmiertelnych. Największym zagrożeniem dla najmłodszych dzieci są cofane ciągniki, niezabezpieczone studnie, zbiorniki na gnojowicę, drabiny oraz brak odpowiednio wydzielonego miejsca do zabawy.

Pracownicy inspekcji pracy w ramach swoich obowiązków służbowych wyjeżdżają do gospodarstw rolnych, a w szczególności na pola w celu uczulenia rolników na występujące podczas pracy zagrożenia. Celem takich wizyt jest jedynie udzielenie porad i zaleceń w zakresie BHP. Żaden rolnik nie jest karany w przypadku stwierdzenia uchybień czy zaniedbań. Warto zatem przyjmować takie osoby z życzliwością.

W najbliższym czasie planowane jest rozpowszechnienie materiałów o charakterze prewencyjnym przez wszystkie zaangażowane w tę sprawę instytucje. Będą one również dostępne w naszym serwisie.


Opracowała: Anna Czerwińska

Powrót