22-03-2017 r.

Obowiązek zabezpieczenia ściółki dla drobiu

Jak podaje Główny Lekarz Weterynarii w Polsce wystąpiło 65 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Po każdym wykryciu tego wirusa Powiatowi Lekarze Weterynarii badali prawdopodobne źródło zakażenia stada zwierząt, z których wynika, że najczęstszą przyczyną wniknięcia drobnoustroju była skażona słoma.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło zatem kolejne kroki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ptasiej grypy przygotowując rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Z treści projektu rozporządzenia wynika, że producenci drobiu:

Zmiany które wprowadza Ministerstwo Rolnictwa w rozporządzeniu, dotyczą także wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich. Ich szerokość nie może być mniejsza niż szerokość wejścia/wyjścia, natomiast długość musi wynosić co najmniej 1 m. Gospodarstwa, które nie posiadają niecek dezynfekcyjnych przy wjeździe/ wyjeździe z gospodarstwa muszą stosować maty o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdów i wyjazdów oraz długości we wjazdach i wyjazdach nie mniejszej niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa.

Posiadacze gołębi, którzy zamierzają wypuścić gołębie na loty treningowe poza miejsce ich przetrzymywania lub loty konkursowe zgłaszają taki zamiar powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wypuszczenia gołębi, co najmniej na 24 godziny przed planowanym lotem.

Cenne wskazówki dotyczące zasad postępowania ze ściółką w hodowlach drobiu oraz korzystania z usług firm świadczących usługi na fermach drobiu można uzyskać w zaleceniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Maria Deresińska
Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Powrót