24-03-2017 r.

Nie wszyscy hodowcy drobiu otrzymają pomoc


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miesiącu lutym uruchomiła nabór wniosków na rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dokumenty można było składać w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r. W związku z pojawianiem się stale nowych ognisk ptasiej grypy Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedłużenie tego terminu. Rolnicy poszkodowani w wyniku rozprzestrzenia się wirusa w przypadkach, które wystąpiły w ostatnich dniach lutego, mieli znacznie mniej czasu na złożenie dokumentacji. Natomiast właściciele gospodarstw, które zostały objęte strefą zagrożoną i zapowietrzoną po 28 lutym, również powinni mieć szansę na uzyskanie tego wsparcia, co zostało im uniemożliwione. Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała także o rozszerzenie zakresu podmiotów, którym udzielana jest pomoc finansowa o zakłady wylęgu drobiu, które stanowią fundament produkcji drobiarskiej w Polsce, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację borykają się z problemami ze sprzedażą.

Minister Rolnictwa odpowiedział, że zapotrzebowanie finansowe na zwalczanie ptasiej grypy znacznie przerasta rezerwę zabezpieczonych środków na ten cel.

Treść pisma, które otrzymaliśmy z MRiRW

Maria Deresińska

Powrót