24-03-2017 r.

Narodowy Dzień Świni

„Narodowy Dzień Świni”- pod takim hasłem dnia 21 marca br. w Tarnowie Podgórnym zostało zorganizowane wydarzenie mające na celu rozwiązywanie aktualnych problemów sektora trzody chlewnej. Organizatorem konferencji, która została objęta honorowym patronatem Głównego Lekarza Weterynarii był Inconventus Group. Spotkanie przyciągnęło hodowców i producentów świń z całego kraju. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci z branży.


Pojawiające się przypadki wirusa ASF wśród dzików we wschodniej części kraju, przypominają o czyhającym zagrożeniu rozprzestrzeniania się tej zakaźnej choroby wśród zwierząt hodowlanych. W związku z tym prof. dr hab. Roman Kołacz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówił szczegółowo w jaki sposób ustrzec się przed zawleczeniem wirusów chorób zakaźnych do gospodarstwa. Wśród najważniejszych elementów ochrony zdrowia zwierząt wymienił przestrzeganie zasad bioasekuracji i ochronę dobrostanu zwierząt.

Tomasz Wielich z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego przedstawił obecną sytuację epizootyczną ASF. Jak zwrócił uwagę prezes Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Grupa Września Marek Śmidowicz bez uświadamiania społeczności nt. możliwości rozprzestrzenia się chorób zakaźnych, wydawanie ogromnych środków finansowych na bioasekurację gospodarstw może okazać się wyrzucaniem pieniędzy w błoto. W ocenie pana Marka Śmidowicza bez zabezpieczenia granicy wschodniej budową płotu, polscy producenci trzody nie będą mogli spać spokojnie.


Dr Agata Cebera, radca prawny udzieliła zgromadzonym porad w zakresie zawierania umów kontraktowych z odbiorcami produktów rolnych. Wyjaśniła także jak wygląda wycena strat w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu i w jaki sposób można ją zakwestionować. Ostrzegła rolników, że w przypadku niespełniania wymogów bioasekuracji gospodarstw traci się prawo do wypłaty odszkodowania.

Głos podczas tego spotkania zabrał również Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który poruszył problem blokowania nowoczesnych inwestycji rolniczych. Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu konkurencyjność polskich gospodarstw jest uwarunkowana koncentracją produkcji. Niestety coraz częściej pojawiają się problemy ze stawianiem budynków wykorzystywanych do produkcji zwierzęcej na wsi. Trudności w uzyskaniu pozwoleń na takie inwestycje wynikają m.in. z braku uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedury wydawania niezbędnych decyzji przedłużają się przez rozproszenie przepisów prawnych dotyczących budowy pomieszczeń inwentarskich, które dają organom administracyjnym dużą swobodę co do terminów w jakich wydawane są pozwolenia. Prezes Piotr Walkowski zaznaczył że urzędnicy, którzy celowo przedłużają postępowanie lub wydają decyzje niezgodne z prawem nie ponoszą żadnych konsekwencji. Utrudnienia pojawiają się też bardzo często w wyniku sprzeciwu lokalnej społeczności. Przeciwko powstawaniu obiektów inwentarskich protestują nie tylko mieszkańcy napływowi z miast, ale również osoby, które na przestrzeni lat zaprzestały produkcji zwierzęcej.


W kolejnej części Narodowego Dnia Świni dr n. wet. Marian Porowski z Przychodni ANIMAL porównywał efektywność produkcji świń w Polsce do krajów europejskich. Podkreślił jak ważną rolę odgrywa otwartość na zmiany, zdobywanie wiedzy, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników, współdziałanie i wymiana doświadczeń.

Podczas ostatniej prelekcji uczestnicy konferencji zostali zabrani na wirtualną wycieczkę po nowoczesnej fermie trzody chlewnej pana Waldemara Przechadzkiego, w której zastosowano najnowsze technologie wentylacji. W chlewniach odbywa się wychów prosiąt, a w kolejnym budynku, w innej miejscowości utrzymywane są tuczniki z własnej hodowli (3200 szt).


Jak zapowiedzieli organizatorzy tegoroczne spotkanie nie było jednorazowym wydarzeniem i już dziś serdecznie zapraszają na Narodowy Dzień Świni 8 marca 2018 r.

Maria Deresińska

Powrót