28-03-2017 r.

Przechowywanie obornika na gruncie – tereny OSN
(gospodarstwa położone na obszarach szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia spowodowane przez azotany pochodzenia rolniczego)


Wymagania dotyczące przechowywania produkowanych w gospodarstwach położonych na OSN płynnych i stałych nawozów naturalnych oraz odpadów (bez względu na liczbę utrzymywanych zwierząt) zostają określone w programach działań opublikowanych w dzielnikach urzędowych właściwych województw. Główną treść programów stanowią wymogi, które wynikają z Dyrektywy 91/676/EWG. W zakresie warunków przechowywania nawozów naturalnych wskazuje się, że:

Źródło: minrol
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót