03-04-2017 r.

Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, iż weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (poz. 706).

Zgodnie z nowymi przepisami, producent rolny w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej jeden lub kilka rodzajów ryzyka, będzie miał możliwość skorzystania z dopłaty w wysokości 65% składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio: 9, 12 i 15% sumy ubezpieczenia.

W sytuacji gdy, stawki taryfowe przekroczą maksymalne sumy ubezpieczenia dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Wyjątkiem od tej zasady jest uprawa drzew i krzewów owocowych oraz truskawek – w tym przypadku dopłata będzie przysługiwała do 65% stawki ubezpieczenia, nawet po przekroczeniu stawek taryfowych.

Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą mają na celu ograniczenie ryzyka utraty przychodów rolniczych na wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawiska atmosferycznych.

Link do Ustawy

Opracowanie: Anna Czerwińska

Powrót