05-04-2017 r.

Pomoc dla producentów wieprzowiny z obszarów objętych ograniczeniami ASF

Komisja Europejska przyznała Polsce nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny, przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce ASF. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację, że aktualnie oczekuje na projekt rozporządzenia w tej sprawie.


To drugie źródło pomocy dla producentów trzody, obok rekompensat wdrażanych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Wsparcie przysługiwać będzie do tuczników objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11, na obszarach wyznaczonych:

Przewidywana pomoc obejmie do 50 tys. zwierząt.

Przewidywana pomoc będzie przysługiwać pod następującymi warunkami:

Wśród warunków rozporządzenia Komisji uprawniających do otrzymania pomocy nie będzie warunku niezwiększania produkcji świń.

Producenci świń, którzy skorzystali z rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, nie będą mogli ubiegać się o pomoc do tych samych zwierząt.

Komisja Europejska przewidziała następujące stawki pomocy:

Opracowanie: Maria Deresińska
Źródło: minrol.gov.pl

Powrót