05-04-2017 r.

Wspólna polityka rolna po 2020 roku – weź udział w konsultacjach

Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej. Swoje uwagi oraz doświadczenia można przekazać do 2 maja bezpośrednio do KE za pośrednictwem specjalnie przygotowanego kwestionariusza, dostępnego w języku polskim.


W konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany obywatel UE, rolnik indywidulany czy dowolnego rodzaju organizacja. Kwestionariusz dostępny jest na stronie internetowej

Na podstawie konsultacji oraz w oparciu o wszelkie analizy i debaty, które toczyć się będą na forum UE, Komisja Europejska przygotuje komunikat w sprawie przyszłości WPR. Ma na to czas do końca bieżącego rok. O ostatecznym kształcie WPR zdecydują rządu państw członkowskich oraz Parlament Europejski.

Resort rolnictwa prowadzi prace nad projektem dokumentu pn. „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”. 29 marca br. projekt stanowiska został przyjęty przez Komitet ds. Europejskich, który rekomendował go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Im więcej osób weźmie udział w ankiecie, tym większe szanse na zauważenie głosu polskich rolników.

Źródło MRiRW
K.S.

Powrót