07-04-2017 r.

Sprawdź czy Twoje gospodarstwo jest bezpieczne dla dzieci!

W czasie wzmożonych prac polowych, Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do wszystkich rolników o zapoznanie się z pytaniami z list kontrolnych BHP w celu zweryfikowania czy w gospodarstwie panują bezpieczne warunki dla dzieci. Z danych KRUS i Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu wynika, że co roku na terenie Wielkopolski dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków na wsi z udziałem najmłodszych, których w większości można by uniknąć przy zachowaniu odpowiednich środków zaradczych, niewymagających ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Listy kontrolne uwrażliwiają na problem oraz wzbudzają większą czujność i ostrożność.

Poniżej zamieszczone zostały listy kontrolne, dzięki którym w łatwy sposób można wychwycić ewentualne nieprawidłowości i zagrożenia. Znajdą je Państwo poniżej.

Do pobrania:
Lista kontrolna

Anna Czerwińska
Na podstawie materiałów otrzymanych przez KRUS, oraz OPI w Poznaniu

Powrót