11-04-2017 r.

Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków znacząco złagodziło wymogi bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących drób. Pamiętać jednak należy, że zagrożenie wniknięciem wirusa do gospodarstwa nie minęło, w związku z tym posiadacze drobiu muszą stosować się do ogólnych środków bioasekuracji.

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o obowiązku zgłaszania organom Inspekcji Weterynaryjnej miejsca utrzymywania drobiu oraz powiadamiania o niepokojących zdarzeniach w stadzie m.in. zwiększonych upadkach, biegunkach i dusznościach.

Według wymogów nowego rozporządzenia właściciele drobiu zobowiązani są prowadzić dokumentację zawierającą informację na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zalecił wypełnianie takiego dokumentu w gospodarstwach na terenie województwa Wielkopolskiego, dlatego przygotował wzór druku do wykorzystania, który umieszczamy poniżej.

Do pobrania:
Wzór druku do wykorzystania

Opracowanie: Maria Deresińska

Powrót