11-04-2017 r.

Zmiany w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zmiany w zakresie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Chodzi o zatrudnianie cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkookresowej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy trafił już do Sejmu.


Zawarte w projekcie zmiany mają na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Dyrektywa w głównej mierze odnosi się do zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Według danych, jakimi dysponuje Ministerstwo Rolnictwa w polskim rolnictwie pracuje co roku około 300 tysięcy pracowników, głównie z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii.
Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany dotyczyć będą m.in.:

Resort rolnictwa zakłada, że przepisy ustawy zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku i jednocześnie zapewnia, że wydane w tym roku zezwolenia i oświadczenia będą ważne do końca 2018 roku.

Źródło: MRiRW
K.S.

Powrót