13-04-2017 r.

Relacja z konferencji „Wzmacniamy polskie rolnictwo”

W środę 12 kwietnia br. Zarząd WIR wziął udział w konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim pn. "Wzmacniamy polskie rolnictwo". Głównymi prelegentami byli: Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki - W-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 rolników i ok. 100 przedstawicieli administracji rządowej oraz kierownictwa instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.


W swoim wystąpieniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił zarys programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Minister odpowiadał także na pytania zadawane w trakcie dyskusji.

Z kolei Minister Zarudzki dodał, że 14 lutego br. Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tekst Strategii jest dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju (kliknij, żeby przejść).


Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Przeważającą część obszaru Polski stanowią obszary wiejskie i należy dążyć do poprawy jakości życia na wsi. Infrastruktura jest kluczem do rozwoju. Na wsi potrzeba jeszcze wielu dróg, wodociągów, kanalizacji. Ważną kwestią są także dochody, a te mimo, że rosną, to jednak rosną wolniej niż dochody ludzi z miasta. Trzeba dążyć do tego, by te nożyce jeszcze bardziej się nie rozszerzały.

Realizacja Strategii wymagać będzie wielkiego wysiłku i nakładu środków. Minister Zarudzki podkreślił, że 12 projektów dotyczy branży rolno-spożywczej. Zwrócił także uwagę na potrzebę poprawy efektywności systemu doradztwa rolniczego.


Prezes Wiktor Szmulewicz omówił rolę Rady Dialogu Społecznego w realizacji polityki rolnej państwa. Powstało wiele ważnych projektów, w tym 30 małych ustaw i 170 rozporządzeń. Jako samorząd rolniczy wnosimy swoje merytoryczne uwagi do tych projektów. Podkreślamy w nich jakie będą praktyczne skutki nowych przepisów dla rolników. Prezes Szmulewicz zaznaczył, że aż 106 organizacji zaproszonych zostało do dialogu społecznego. To zdecydowanie za dużo. Potrzebne są silne związki, a raczej ich federacje oraz silny samorząd rolniczy. Głęboka reforma na wsi kosztuje ogromne zaangażowanie sił i środków. Nie mamy szans na taki budżet jaki mają np. izby francuskie (800 mln euro w skali roku). Prezes KRIR podkreślił, że należy wypracować takie programy, które zaakceptuje polska wieś. Jeśli ktoś uczestniczy przy tworzeniu prawa, to weźmie także udział we wdrażaniu tego prawa w życie. Uwagi samorządu rolniczego powinny być wysłuchane i wdrażane. Wiktor Szmulewicz podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. To dzięki rzetelności polskich producentów, konsumenci zaufali polskiej żywności i dziś jej poszukują, ją wybierają spośród innych produktów na sklepowych półkach. Trzeba to dobrze wykorzystać, by utrzymać tę jakość. Trzeba doprowadzić do takiej konkurencyjności polskiego rolnictwa, by poradziło sobie nawet w sytuacji, gdy zabraknie unijnych dopłat.

Po krótkich prelekcjach przyszedł czas na pytania. Zadano ich jednak niewiele, ze względu na ograniczony czas konferencji. Najważniejsze pytania i odpowiedzi z konferencji:

Katarzyna Siudzińska, hodowca drobiu i delegatka WIR z gminy Przygodzice zwróciła uwagę na trudną sytuację hodowców drobiu. Uruchomienie mechanizmu pomocowego w formie rekompensat dla producentów drobiu poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków to niewątpliwie potrzebne działanie. Jednakże Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r., przewidziało możliwość ubiegania się o to wsparcie tylko do 28 lutego br., podczas gdy ptasia grypa wciąż rozprzestrzeniała się po Polsce. W miesiącu marcu na terenie Polski, wykryto wirus ptasiej grypy jeszcze w 5-ciu gospodarstwach, co poszerzyło grono hodowców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Wykluczenie z programu pomocowego tych rolników, którzy zostali objęci strefami ochronnymi po 28 lutym, jest niesprawiedliwe i nieuzasadnione gdyż ponoszą oni te same konsekwencje rozprzestrzeniania się choroby. Zaapelowała o to, by polscy rolnicy byli traktowani równo wobec możliwości korzystania ze wsparcia w sytuacjach kryzysowych.


W sprawie problemu ptasiej grypy i potrzeby udzielenia wsparcia producentom drobiu Zarząd WIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym oraz 11 kwietnia br.

Konferencja zakończyła się w wyznaczonym czasie, ale z niedosytem wynikającym z tego, że nie wszystkie pytania zostały zadane.

Powrót