10-05-2017 r.

Wystąpienie w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania wniosków


W dniu dzisiejszym Zarząd WIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem następującej treści:

Analizując sygnały od rolników napływające do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, należy stwierdzić, że w biurach wypełniających wnioski obszarowe panuje przepełnienie. Doradcy nie nadążają z pracą, gdyż rolnicy gremialnie przychodzą z wnioskami właśnie teraz, w maju.
Powodów tej sytuacji jest kilka. Kapryśna wiosenna aura sprawiła, że znacznie opóźniły się tegoroczne siewy, głównie kukurydzy, sadzenie ziemniaków oraz terminy wykonania zabiegów ochronnych w zbożach, rzepaku, burakach cukrowych, czy warzywach polowych. Rolnicy zaś siadają do przygotowania wniosku, gdy wszystkie pilne prace polowe są zrobione, a zasiane pola – pomierzone. Wniosku nie da się bowiem wypełnić ad hoc. Dlatego też do końca kwietnia niewiele ponad 10% rolników złożyło wnioski o płatności bezpośrednie.
Rolnicy skarżą się także na składanie wniosku przez Internet. W gospodarstwie trochę więcej czasu jest w sobotę i niedzielę, jednak właśnie na weekend ARiMR wyłączyła system teleinformatyczny. I to na tydzień przed końcem przyjmowania wniosków, co jest naprawdę niezrozumiałe.
W związku z powyższym, Wielkopolska Izba Rolnicza, jako ustawowy reprezentant rolniczych interesów, wnioskuje do Pana Ministra o wykorzystanie możliwości, jaką dał krajom członkowskim unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan i podjęcie decyzji o przedłużeniu do 15 czerwca br. terminu składania wniosków o przyznanie dopłat na ten rok.
W naszej opinii należy także poważnie rozważyć zmianę obowiązującego terminu składania wniosków i zaproponować Komisji Europejskiej, aby wnioski były składane od 15 kwietnia do 15 czerwca. Z praktyki wynika bowiem, że pierwsze 2 tygodnie składania wniosków są stracone, ze względu na brak kompletnych zasiewów do końca marca, zaś w maju brakuje fizycznie czasu na wypełnienie i złożenie wniosków, ze względu na trwający natłok prac polowych.

Czekamy na decyzję Pana Ministra.

Biuro WIR, Poznań

Powrót