11-05-2017 r.

Inauguracja cyklu szkoleń rolniczo-łowieckich
– relacja z forum powiatu kępińskiego


Wielkopolska Izba Rolnicza, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostowie Powiatów Województwa Wielkopolskiego w miesiącach maj –czerwiec wspólnie organizują na terenie Wielkopolski cykl spotkań konsultacyjnych dla rolników oraz myśliwych pn. „Fora Rolniczo-Łowieckie”.


Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu miało miejsce w powiecie kępińskim 10 maja w Sali sesyjnej starostwa powiatowego w Kępnie. W zebraniu wzięli udział organizatorzy: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie Małgorzata Brząkała, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu Marek Przybylski i Wicestarosta Kępiński Grażyna Jany. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili także przedstawiciele kół łowieckich użytkujących obwody łowieckie na terenie powiatu kępińskiego, przedstawiciel Nadleśnictwa Syców, burmistrzowie i wójtowie powiatu kępińskiego, przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie oraz rolnicy –członkowie izby rolniczej.

Zgromadzonych gości powitała Grażyna Jany Wicestarosta powiatu kępińskiego. Dalej spotkanie poprowadził Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wyjaśniając założenia organizacji tego typu spotkań w każdym powiecie woj. wielkopolskiego. Jak podkreślił problemy gospodarski łowieckiej są dość często powodem konfliktów lokalnych. Fora Rolniczo – Łowieckie mają stać się płaszczyzną do wzmożenia wspólnych działań w zakresie ochrony użytków rolnych przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, a także miejscem wymiany uwag w zakresie niedociągnięć w ramach współpracy pomiędzy myśliwymi, a rolnikami.

Pierwszym poruszonym zagadnieniem była kwestia przedłużania umów dzierżaw obwodów łowieckich. Marek Oreś Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa poinformował jakie koła podpisały umowę ze starostą kępińskim oraz jakie kwoty z tego tytułu trafią do budżetu poszczególnych gmin. Poinformował, że do jednego koła łowieckiego rolnicy mieli zastrzeżenia, jednak ostatecznie po negocjacjach podpisano przedłużenie umowy dzierżawy.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców Marian Wesoły przedstawił dane dotyczące liczby zwierzyny łownej na dzień 10 marca 2017 r. oraz plany hodowlano-łowieckie na terenie powiatu kępińskiego, które zakładają zwiększenie odstrzałów zwierzyny łownej grubej w sezonie 2016/2017.


Piotr Walkowski Prezes WIR podkreślił, że rolnicy coraz częściej notują straty w swoich uprawach, które jak twierdzą są spowodowane znacznym wzrostem liczby zwierzyny łownej, dlatego apelują o zwiększone odstrzały. Zaproponował także, aby usprawnić system powiadomienia myśliwych o pojawieniu się żerujących zwierząt w okolicach ich upraw oraz o terminach zasiewów w miejscach szczególnie narażonych.

Przedstawiciele kół łowieckich odnieśli się do kilku problematycznych spraw. W ich opinii na myśliwych ciążą zbyt duże zobowiązania, podkreślił, że szacowanie strat wykonują na własny koszt. Często również z własnej kieszeni pokrywają koszty podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie wycen strat. Wymienili także zapisy ustawy łowieckiej, które w praktyce nie są przestrzegane. Padła też prośba do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o pomoc w walce z oskarżeniami organizacji pseudoekologów o brutalność i niszczenie przyrody. Wynikiem szerzenia się tych opinii jest brak świadomości na temat wkładu myśliwych w zachowanie równowagi w ekosystemie.

Głos w imieniu samorządowców powiatu kępińskiego zabrał wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Podkreślił, że koła łowieckie i rolnicy są na siebie skazani, więc zarówno jedna jak i druga strona muszą robić wszystko by współpraca układała się pomyślnie. Odnosząc się do problemów z szacowaniem szkód wyraził opinię, że każdy rolnik ma prawo do rzetelnej oceny strat, jednakże przypomniał że na koła łowieckie zrzucono cały ciężar odpowiedzialności za występowanie strat. Zaapelował do rolników, aby w spornych sprawach korzystali z możliwości powołania komisji mediacyjnej przez burmistrzów i wójtów gmin.

Obecny na spotkaniu przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Sołtysów powiatu kępińskiego Stanisław Niechciał zwrócił uwagę, że relacje rolników z myśliwymi szacującymi straty w ostatnich latach poprawiły się. Spowodowane było to wymianą uwag w trakcie wcześniejszych spotkań, dlatego podziela zdanie, że organizacja tego typu zebrań przynosi efekty. Zdarzają się jednak incydenty, które psują wizerunek myśliwych wśród rolników: wśród takich wymieniono przypadek celowego niszczenia upraw samochodem terenowym przez myśliwego. Przedstawiciele izby rolniczej zaznaczyli także, że rolnicy nie zawsze są informowani o możliwości zaproszenia do szacowania strat członka Rady Powiatowej WIR i nie zawsze otrzymują pomoc w celu zabezpieczenia upraw przed żerowaniem zwierzyny.

Poruszony został problem szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną. Ogromne straty w uprawie kukurydzy ponoszą właściciele gruntów położonych przy zakładzie zagospodarowania odpadami, gdzie stada wron i kruków wyjadają zasiane ziarna. Znacznie więcej jest też szkód w uprawach spowodowanych przez bobry.


Zaproszony na spotkanie Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Gruszewski przedstawił aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania przypadków ASF oraz ptasiej grypy w Polsce. Podziękował myśliwym za bardzo dobrą współpracę z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Jak podkreślił lek. wet. Zbigniew Klimczak bioasekuracja, ma kluczowe znaczenie w walce z ASF, dlatego również myśliwym przypomniał kilka podstawowych zasad, które mają na celu zapobieganie afrykańskiemu pomorowi świń. Przekazał także zalecenia dla myśliwych i leśników, które zostały zawarte w specjalnej ulotce wydanej przez Główny Inspektorat Weterynarii (ulotka do pobrania). Najważniejsze z nich dotyczyło zagospodarowania patrochów od upolowanej zwierzyny.

W ostatniej części spotkania Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Marek Przybylski poinformował, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała pozwolenie na odstrzał bobrów w okresie od 1 października do końca lutego. Każde koło łowieckie otrzyma limit odstrzałów na to zwierzę.

W podsumowaniu uczestnicy wyraził nadzieję, że dzięki tego typu spotkaniom współpraca środowiska rolniczego i myśliwskiego zacieśni się z obopólną korzyścią.

Maria Deresińska

Powrót