28-06-2017 r.

Posiedzenie Komisji ds. BHP w rolnictwie
indywidualnym w OIP w Poznaniu


W dniu 30 czerwca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli samorządu terytorialnego, inspekcji pracy instytucji i organizacji działających w obszarze rolnictwa, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W trakcie dzisiejszego spotkania podjęta została uchwała w sprawie powołania zespołu ds. analizowania wypadków rolniczych, którego trzon stanowić będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Straży Pożarnej oraz Policji. Rolą pozostałych instytucji będzie w szczególności dbanie o przekaz informacji do jak najszerszego grona odbiorców.

Z racji zbliżającego się żniw i wzmożonych prac polowych przygotowywany jest apel mający na celu uwrażliwienie rolników na potencjalne zagrożenia występujące w gospodarstwie oraz zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.

Statystyki odnośnie wypadków z udziałem dzieci milczą. Informacje o zdarzeniach, w których poszkodowane zostały osoby małoletnie pochodzą jedynie z doniesień medialnych.

Na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie każdy wie wiele. Trzeba jednak przypominać sobie nieustannie najważniejsze zagadnienia z zakresu BHP, aby w ferworze pracy i zmęczenia w trakcie żniw mimo wszystko o nich pamiętać i nie dopuścić do przykrego zdarzenia lub tragedii.

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do rolników o poświęcenie kilku chwil na przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie. Poniżej zamieszczamy wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym – wykaz czynności niebezpiecznych

Opracowała: Anna Czerwińska

Powrót