22-08-2017 r.

Konferencja z okazji 160. rocznicy urodzin
oraz 80. rocznicy śmierci Michała Drzymały

Plakat

PROGRAM KONFERENCJI:

Michał Drzymała

Michał Drzymała to symbol uporczywej walki chłopa polskiego o ziemię i prawa zabrane przemocą i gwałtem przez zaborcę pruskiego. Za swoją niezłomną postawę i dodawanie otuchy społeczeństwu wielkopolskiemu w walce o polski stan posiadania, o własną ziemię nadano mu imię bohatera narodowego. Dzisiaj, po wielu dziesiątkach lat w uznaniu jego zasług, jego imieniem nazwano wiele ulic polskich miast, wiele szkół, instytucji i towarzystw. Warto więc przypomnieć historię jego życia, boć przecież było związane z Ziemią Rakoniewicką, Grodziską i Wolsztyńską.

Przeczytaj cały tekst
Powrót