Relacje


09-10-2017 r.

Logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”

W dniach od 13 września do 6 października br., na trenie województwa wielkopolskiego odbywały się szkolenia z zakresu „Efektywnej sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Łącznie w szkoleniach udział wzięło 250 uczestników – rolników oraz członków ich rodzin. Prelekcje w ramach szkoleń poprowadziły Panie Czesława Klonowska i Sylwia Rymanowska z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W roli ekspertów w szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Skarbowych, Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Program szkolenia obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie współpracy pomiędzy rolnikami.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. 2016 r., poz.1961), od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej. Nowe regulacje prawne stwarzają rolnikom lepsze możliwości rozwoju i sprzedaży konsumentom żywności pochodzącej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Uregulowane zostały kwestie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.

Rolniczy handel detaliczny nie może być prowadzony na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnicy zainteresowani prowadzeniem rolniczego handlu detalicznego zobowiązani są do rejestracji takiej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

Na obecną chwilę rolniczy handel detaliczny nie cieszy się dużym zainteresowaniem w województwie wielkopolskim. Uczestnicy szkoleń zwracali uwagę przede wszystkim na zbyt niską kwotę – 20 000 zł rocznie, wolnej od podatku dochodowego.

Organizatorem szkoleń była Wielkopolska Izba Rolnicza. Szkolenia zrealizowane zostały w ramach operacji pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji była promocja rolniczego handlu detalicznego jako dodatkowej formy działalności i źródła dochodów, zwiększenie świadomości społeczności rolniczej w zakresie różnic w poziomie cen żywności w miastach i na wsi oraz stworzenie płaszczyzny do nawiązania wzajemnej współpracy i budowania sieci kontaktów pomiędzy uczestnikami poszczególnych szkoleń.

Do pobrania:
Prezentacja za szkoleń „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Wykaz zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny, zarejestrowanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

23-08-2017 r.

Logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami zaprasza zainteresowanych rolników oraz członków ich rodzin do udziału w szkoleniu „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”, które odbędą się na terenie województwa wielkopolskiego, we wskazanych miejscowościach:

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia, Katarzyna Szudra-Borowczak tel. 61-44-45-083 lub 65-512-14-20.
e-mail: wirko@wir.org.pl

Do pobrania:
Prezentacja


Plakat

Drzymałowo


W dniu 13 września 2017 r., w Gościńcu „U Michała” w Drzymałowie odbyło się szkolenie „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Szkolenie prowadziła Czesława Klonowska, specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z zakresu sprzedaży bezpośredniej. W szkoleniu udział wzięło 50 uczestników – rolników oraz członków ich rodzin. Program szkolenia obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie współpracy pomiędzy rolnikami.


Czesława Klonowska poinformowała, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. 2016 r., poz.1961) od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy. Nowe regulacje prawne stwarzają rolnikom lepsze możliwości rozwoju i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.

Rolniczy handel detaliczny nie może być prowadzony na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnicy zainteresowani prowadzeniem rolniczego handlu detalicznego zobowiązani są do rejestracji na najmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach operacji pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: operacja przyczyni się do promocji rolniczego handlu detalicznego jako dodatkowej formy działalności i źródła dochodów. Nastąpi również zwiększenie świadomości społeczności rolniczej w zakresie różnic w poziomie cen żywności w miastach i na wsi oraz nastąpi stworzenie płaszczyzny do nawiązania wzajemnej współpracy i budowania sieci kontaktów pomiędzy uczestnikami poszczególnych szkoleń.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót do spisu relacji

Gołaszyn


W dniu 24 września 2017 r., podczas targów rolniczych „Wielkopolska Wieś Zaprasza” w Gołaszynie odbyło się szkolenie „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Szkolenie prowadziła Sylwia Rymanowska, specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z zakresu sprzedaży bezpośredniej.

Program szkolenia obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie współpracy pomiędzy rolnikami.

Sylwia Rymanowska poinformowała, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. 2016 r., poz.1961) od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy, które stwarzają rolnikom lepsze możliwości rozwoju i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.


Rolnicy zainteresowani prowadzeniem rolniczego handlu detalicznego zobowiązani są do rejestracji na najmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

W szkoleniu gościnnie udział wzięli Grażyna Marczyńska – Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu oraz Mieczysław Kowalonek – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu, który odpowiadali na pytania zebranych uczestników.


Szkolenie zrealizowane zostało w ramach operacji pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: operacja przyczyni się do promocji rolniczego handlu detalicznego jako dodatkowej formy działalności i źródła dochodów. Nastąpi również zwiększenie świadomości społeczności rolniczej w zakresie różnic w poziomie cen żywności w miastach i na wsi oraz nastąpi stworzenie płaszczyzny do nawiązania wzajemnej współpracy i budowania sieci kontaktów pomiędzy uczestnikami poszczególnych szkoleń.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót do spisu relacji

Szkolenie w Kłecku


Dnia 25 września w Kłecku w siedzibie Grupy Producentów Warzyw "Chrobry" odbyło się szkolenie nt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”.
Na spotkanie licznie przybyli rolnicy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz członkowie rady powiatowej WIR w Gnieźnie.
Szkolenie prowadziła Czesława Klonowska, specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z zakresu sprzedaży bezpośredniej.


Program szkolenia obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie współpracy pomiędzy rolnikami.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach operacji pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Po szkoleniu była okazja do wręczenia pamiątkowych podziękowań radnym którzy pomagali w przygotowaniach organizacyjnych do Dożynek Archidiecezjalno- Wojewódzkich , które w tym roku odbyły się w Gnieźnie.

Podziękowania otrzymał również obecny na spotkaniu V-ce starosta gnieźnieński pan Jerzy Berlik, jak i kierownik biura d/s rolnictwa przy starostwie powiatowym pan Janusz Winiarski.

Korzystając z okazji , że na szkoleniu był obecny prezes WIR pan Piotr Walkowski był to dobry moment na wręczenie pani Aleksandrze Koperskiej długoletniej radnej WIR z gminy Łubowo odznaki honorowej "Zasłużony dla rolnictwa"- serdecznie gratulujemy!


Szkolenie odbyło sie w siedzibie Grupy Producentów Warzyw "Chrobry" w Kłecku dzięki uprzejmości prezesa pana Krzysztofa Kłosina, który udostępnił nam pomieszczenia i ugościł nas przetworami z swojej firmy - dziękujemy!

Wioletta Melcer
BP Gniezno

Powrót do spisu relacji

Szkolenie w Przygodziczkach


Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego – szkolenie w Południowej Wielkopolsce


29 września w Przygodziczkach odbyło się szkolenie dotyczące sprzedaży bezpośredniej, które skierowane było do rolników z powiatów subregionu Południowej Wielkopolski. W szkoleniu udział wzięło 50 osób. W ramach szkolenia przedstawione zostały zasady, na jakich odbywa się sprzedaż bezpośrednia produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Szczegółowo omówione zostały kwestie dotyczące obowiązku rejestracji działalności oraz limitów w ramach, których tego rodzaju działalność może się odbywać. Szkolenie prowadziła Pani Sylwia Rymanowska pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji, którym przypisane zostały zadania związane ze sprzedażą bezpośrednią. Państwową Inspekcję Sanitarną reprezentowała Pani Aleksandra Pawlicka, Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali Panowie Marcin Kałużny oraz Mariusz Marczak, w spotkaniu uczestniczył również Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe w postaci elektronicznego zapisu prelekcji oraz na zakończenie certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.


Katarzyna Strzyż

Powrót do spisu relacji

Szkolenie w Tarnówce


Dnia 6 października 2017 w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury w Tarnówce (powiat złotowski) odbyło się ostatnie z cyklu szkoleń na temat „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, a wśród nich: przedstawicielki KGW, członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Złotowie oraz rolnicy z powiatów pilskiego i złotowskiego.


Obecnych powitał i dokonał wprowadzenia do tematyki spotkania Prezes WIR Piotr Walkowski. Zagadnienia omówiła Pani Czesława Klonowska – specjalista z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


Program szkolenia obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie współpracy pomiędzy rolnikami.

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom możliwości rozwoju i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych. Zainteresowani tą formą sprzedaży powinni złożyć wniosek o rejestrację na 30 dni przed rozpoczęciem działalności u Powiatowego Lekarza Weterynarii (w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne), bądź u Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia niezwierzęcego).


W spotkaniu wzięli udział Powiatowy Lekarz Weterynarii ze Złotowa Pan Marek Winiarski oraz młodszy asystent z PSSE w Złotowie Pan Kamil Taras, którym uczestnicy zadawali pytania.

Całość zakończyła się podziękowaniami dla osób zaangażowanych w organizację szkolenia: wicestarosty złotowskiego Pana Daniela Sztycha, wójta gminy Tarnówka Pana Jacka Mościckiego, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury Pani Patrycji Michalskiej, sołtys wsi Plecemin Pani Elżbiety Filip oraz pań z KGW Tarnówka i KGW Osówka.


Szkolenie zostało zrealizowane w ramach operacji pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beata Górecka
Foto: Elwira Pawłowska

Powrót do spisu relacji

25-08-2017 r.

Logos

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wielkopolska Izba Rolnicza - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 24445,99 zł.

Operacja mająca na celu przekazanie rolnikom oraz członkom ich rodzin niezbędnych informacji z zakresu aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej oraz działań związanych z promocją produktów pochodzenia rolniczego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: operacja przyczyni się do promocji rolniczego handlu detalicznego jako dodatkowej formy działalności i źródła dochodów. Nastąpi również zwiększenie świadomości społeczności rolniczej w zakresie różnic w poziomie cen żywności w miastach i na wsi oraz nastąpi stworzenia płaszczyzny do nawiązania wzajemnej współpracy i budowania sieci kontaktów pomiędzy uczestnikami poszczególnych szkoleń.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powrót