05-09-2017 r.

Dożynki w Częstochowie

W dniach 2 i 3 września 2017 r. w Częstochowie miała miejsce IX Pielgrzymka Izb Rolniczych na Jasną Górę. W pierwszym dniu odbyła się XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza w ramach XVIII Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Tego dnia od 11.30 rozpoczął się przemarsz gości na Jasną Górę, a o godz. 16.00 odbyło się spotkanie uczestników Pielgrzymki z Zarządem KRIR nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie i problemów, w tym sytuacji związanej z ASF oraz aktualnej sytuacji na rynkach rolnych. Brał w niej udział Wiceminister Rolnictwa Ryszard Zarudzki.


W drugim dniu wojewódzkie delegacje Izb Rolniczych uczestniczyły w uroczystej Mszy Św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych prowadzonej przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Jeszcze przed Mszą Św., jak i w trakcie nabożeństwa swoje wystąpienia mieli: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Halina Szymańska reprezentująca Prezydenta RP oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Ważnym akcentem uroczystości była możliwość przekazania przez rolników darów, jakimi są chleb, owoce, miód i inne płody rolne. Delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej Wystawiła poczet sztandarowy i uczestniczyła w przekazaniu darów ołtarza.

(-) Jolanta Nawrocka

Powrót